Univerzitet Educons

 

Adresa: Vojvode Putnika BB, 21208 Sremska Kamenica
Telefon: 021/48 93 610
Faks: 021/48 93 624
veb sajt: www.educons.edu.rs
e-mail: info@educons.edu.rs

 

Univerzitet Educons je osnovan 2008. godine i predstavlja prvi privatni univerzitet u Vojvodini. Sastoji se od fakulteta: Fakultet poslovne ekonomije, Fakultet za primenjenu bezbednost, Fakultet zaštite životne sredine, Akademija klasičnog slikarstva, Fakultet za digitalnu produkciju, Fakultet ekološke poljoprivrede, Fakultet informacionih tehnologija,  Učiteljski fakultet,  Fakultet za sport i turizam – TIMS, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment – PM College.

Educons univerzitet omogućuje obrazovanje kadrova na osnovnim akademskim, diplomskim akademskim – master, specijalističkim, kao i doktorskim studijama.

Studijski programi Univerziteta Educons su akreditovani, a od juna 2008. godine, Univerzitet je dobio dozvolu za rad od Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Studentima Univerziteta Educons se pruža mogućnost horizontalne i vertikalne pokretljivosti. Horizontalna pokretljivost podrazumeva kompatibilnost sa ostalim srodnim studijskim programima u zemlji i inostranstvu, dok se vertikalna pokretljivost odnosi na mogućnost upisa na master i doktorske studije.

Univerzitet Educons ostvaruje saradnju sa privrednim subjektima u cilju stvaranja mogućnosti studentima za obavljanje stručne prakse u organizacijama sa kojima je potpisan Sporazum o saradnji, a koje se odnose na oblasti: finansije, javna uprava, marketing, sport, turizam, ekološka poljoprivreda i zaštita životne sredine.

Naučno-istraživački centar Univerziteta Edukons je osnovan 2009. godine i njegova osnovna delatnost obuhvata: planiranje, organizovanje i realizaciju teorijskih i primenjenih istraživanja, organizovanje naučnih skupova, podsticanje razvoja naučnog podmlatka i edukaciju. Cilj Centra je promovisanje naučno-istraživačkog rada u okviru osnovnih, razvojno-inovativnih, interdisciplinarnih i integralnih istraživanja u naučnim oblastima društveno-humanističkih, prirodnih i tehničko-tehnoloških nauka, kao i na polju umetnosti.

Studenti Univerziteta Educons se mogu angažovati u Educons studentskoj organizaciji (ESO), koja se bavi organizacijom aktivnosti vezanih za društveni život studenata. U sastavu ove organizacije postoji promo tim, debatni klub, takmičarske ekipe u disciplinama „znanje“ i „case study“, kao i sekcija za sport i turizam.

U sklopu Univerziteta postoji i Studentski parlament, kao i Alumni klub, čiji je cilj da održava kontakte sa svojim diplomcima i ojačava poslovne i društvene veze između bivših studenata univerziteta.

Spisak fakulteta Univerziteta Educons:

 • Fakultet poslovne ekonomije
 • Fakultet za primenjenu bezbednost
 • Fakultet za zaštitu životne sredine
 • Fakultet za digitalnu produkciju
 • Akademija klasičnog slikarstva
 • Fakultet ekološke poljoprivrede
 • Fakultet za informacione tehnologije
 • Učiteljski fakultet
 • Evropske pravno-političke studije FEPPS
 • Fakultet za sport i turizam – TIMS
 • Fakultet za projektni i inovacioni menadžment

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.