Univerzitet „Alfa”

 

Adresa: Palmira Toljatija 3, 11000 Beograd
Tel. 011/260 9754
Fax: 011/26 09 752
veb sajt: www.alfa.edu.rs
e-mail: info@alfa.edu.rs

 

 

Univerzitet “Alfa“ je privatni univerzitet koji je nastao 1992. godine pod nazivom Univerzitet „Braća Karić“. Osnovan je po Zakonu o univerzitetu Republike Srbije i predstavlja prvi univerzitet kod nas čiji osnivač nije država.

Studije na Univerzitetu traju četiri godine i organizovane su na tri nivoa – osnovne, master i doktorske studije. Sve studijske programe je akreditovala Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, a nastavni planovi i programi su usaglašeni sa principima Bolonjske deklaracije.

Alfa univerzitet ostvaruje međunarodnu saradnju sa raznim fakultetima u inostranstvu na više načina – Saradnja na planu razmene studenata i prakse studenata u drugim zemljama, Saradnja na planu razmene profesora, Saradnja na planu razmene stručne literature, Saradnja na planu zajedničkih poslediplomskih studija, savetovanja, naučnih projekata i slično.

Studenti Alfa univerziteta imaju mogućnost obavljanja stručne prakse u domaćim i stranim kompanijama, a neke od zemalja u kojima je praksa realizovana su: Amerika, Kanada, Irska, Rusija, Kina i Kipar.

Na fakultetima Alfa univerziteta se za studente organizuju i dodatni kursevi i seminari iz oblasti ekonomije, menadžmenta, pregovaranja i novinarstva, uz korišćenje metoda studije slučaja Case Study, na kojima se proučavaju realni problemi u kompanijama koje studenti sami rešavaju.

U okviru Univerziteta „Alfa“ postoji Alumni asocijacija čiji je cilj uspostavljanje veze između bivših studenata,  kreiranje baze alumnija sa njihovim podacima u cilju sklapanja budućih poslovnih veza, kao i izgradnja i jačanje veza između studenata, alumnija, nastavnog kadra i zajednice.

Spisak fakulteta Univerziteta „Alfa“:

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.