Termini upisa i polaganja prijemnih ispita

Osnovni uslov za upis na fakultete je četvorogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Redosled kandidata za upis na studijski program prve godine utvrđuje se na osnovu: ostvarenog opšteg uspeha u srednjoj školi (uspeh iz svih predmeta i razreda četvorogodišnje srednje škole – od 0 do 40 bodova) i rezultata postignutom na prijemnom ispitu (od 0 do 60 bodova). Po oba merila moguće je ostvariti najviše 100 bodova.

Rangiranje kandidata vrši se prema ukupnom ostvarenih bodova. U slučaju istog ukupnog broja bodova dva ili više kandidata prednost ima kandidat sa većim brojem bodova ostvarenim na prijemnom ispitu.

Na polaganje prijemnog ispita potrebno je poneti važeću ličnu kartu ili pasoš. Ukoliko se u prvom upisnom roku za upis na fakultet upiše manje studenata nego što je predviđeno, slobodna mesta popunjavaju se u drugom upisnom roku.

Na ovoj stranici možete proveriti termine prijava za prijemni ispit, datume polaganja prijemnih ispita, kao i datume objavljivanja preliminarnih i konačnih rang lista.

Termini polaganja prijemnih ispita i termini upisa na fakultete se ažuriraju po zvaničnom objavljivanju datuma koje odredjuje Senat Univerziteta i Ministarstvo prosvete.

 

Beogradski univerzitet je objavio upisni kalendar za brucoše, a početkom maja će to učiniti i ostali univerziteti u Srbiji.

Prvi upisni rok:

 • Prijavljivanje kandidata: 24. do 28. Juna 2015. godine;
 • Liste prijavljenih kandidata se ističu najkasnije 28. juna 2015. godine;
 • Polaganje prijemnog ispita: 29. juna do 3. jula 2015. Godine prema rasporedu;
 • Objavljivanje rezultata: najkasnije do 5. jula 2015. godine do 8 časova na preliminarnoj rang listi;
 • Primedbe na preliminarnu rang listu: (36 sati od objavljivanja) a najkasnije do 6. jula 2015. do 20 časova;
 • Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 7. jula u 20 časova;
 • Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije 8. jula 2015. godinedo 20 časova;
 • Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe najkasnije 9. jula 2015. godine u 20 časova;
 • Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta – najkasnije 10. jula 2015. godine u 9 časova;
 • Objavljivanje konačne rang liste Univerziteta – najkasnije 10. jula 2015. Godine u 16 časova;
 • Upis: najkasnije od 10. do 15. jula 2015. godine, nakon objavljivanja konačne rang liste Univerziteta, a prema rasporedu;
 • Upis kandidata mora biti završen 15. jula do kraja dana 16. jula do 10časova fakulteti dostavljaju Univerzitetu izveštaj o upisanim studentima i slobodnim mesta za drugi upisni rok.

Ukoliko nije bilo primedbi na preliminarnu rang listu za određeni studijski program, pa time ni potrebe za rokom za odlučivanje dekana po žalbi, ista se smatra konačnom i dostavlja se Univerzitetu. Nakon objavljivanja na sajtu Univerziteta može se početi sa upisom na taj studijski program.

Drugi upisni rok:

 • Prijavljivanje kandidata:  01, 02. i 03. septembra 2015. godine
 • Polaganje prijemnog ispita: 04, 05. i 06. Septembra 2015. Godine
 • Objavljivanje rezultata: 07. septembra 2015. godine na preliminarnoj rang listi;
 • Primedbe na preliminarnu rang listu: (36 sati od objavljivanja) 08. i 09. Septembra 2015. do 8 časova; Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 10. septembra u 8 časova;
 • Žalbe na rešenje Komisije podnose se dekanu najkasnije 11.septembra 2015. godine do 8 časova;
 • Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe 12. septembra 2015. godine u 8 časova;
 • Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta – najkasnije 12. septembra 2015. godine
 • Objavljivanje konačne rang liste Univerziteta – 13. Septembra 2015. godine u 8 časova;
 • Upis kandidata mora biti završen 14. septembra do kraja dana.

15 septembra 2015. godine fakulteti dostavljaju Univerzitetu broj upisanih studenata po studijskim programima.

FAKULTETI PRIJEM
DOKUMENATA
CENA
PRIJAVE
[DIN]
PRIJEMNI
ISPIT
OBJAVLJIVANJE
RANG
LISTE
UPIS
Arhitektonski fakultet 24-26.6.2015 5000 1.7.2015. 4.7.2015. 11-14.7.2015.
Biološki fakultet 24-26.6.2015 5000 29.6.2015. 30.6.2015. 6-7.7.2015.
Ekonomski fakultet – Beograd 24-26.6.2015 5800 1.7.2015. 4.7.2015.
Elektrotehnički fakultet 24-26.6.2015 7000 29.6.2015. 5.7.2015. 15.7.2015.
Fakultet bezbednosti 24-26.6.2015 9400 30.6.2015. 30.6.2015.
Fakultet organizacionih nauka 24-26.6.2015 6000-10000 30.6-1.7.2015. 1-2.7.2015. 7.7.2015.
Fakultet političkih nauka 24-26.6.2015 4500 29.6.2015. 2.7.2015. 8.7.2015.
Fakultet za fizičku hemiju 24-26.6.2015. 6500 3.7.2015. 4.7.2015. 10-12.7.2015.
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 24-27.6.2015. 7000 1.7.2015. 2.7.2015. 9.7.2015.
Filološki fakultet 24-26.6.2015. 7500 29.6-3.7.2015. 5.7.2015. 10-15.7.2015.
Geografski fakultet 24-26.6.2015. 40000 29.6.2015.

 * Informacije o datumu prijemnog ispita i školarini će biti ažurirane nakon što fakulteti objave zvanične podatke za ovu godinu.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.