Studentski domovi u Beogradu

Studentski domovi su ustanove koje pružaju usluge studentskog smeštaja i studentske ishrane. Studentskim domovima rukovode studentski centri univerziteta i njihova delatnost jeste pružanje smeštaja i ishrane studentima koji se finansiraju iz budžeta. Oni imaju pravo na smeštaj u domu po dotiranim (nižim) cenama. Samofinansirajući studenti mogu dobiti mesto u domu ukoliko nakon raspodele budžetskim studentima ostane slobodnih mesta, ali plaćaju ekonomsku, a ne dotiranu cenu stanarine.

Prilikom rangiranja studenata za mesto u studentskom domu uzimaju se u obzir uspeh u srednjoj školi (za brucoše), ili prosek ocena tokom studiranja (za studente viših godina) i prihod po članu domaćinstva studenta. Obrasci za konkurs se uzimaju na fakultetu i potom se vraćaju popunjeni.

Raspodela mesta u studentskim domovima se vrši po fakultetima, osim za brucoše za koje je raspodela jedinstvena na nivou Univerziteta. Posebni uslovi konkurisanja važe za domove u kojima se smeštaju studenti sa posebnim potrebama.

Konkurs za raspodelu mesta u domovima se za brucoše raspisuje u septembru, dok je za studente ostalih godina konkurs aktuelan takođe početkom školske godine. Uz prijavu, podnose se overene fotokopije svedočanstava I, II, III, IV godine srednje škole, uverenje o upisu prve godine studija, uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva za prvih šest meseci ove godine, indeks i lična karta.

Studentima Univerziteta u Beogradu stoji na raspolaganju 10.340 mesta u 11 studentskih domova. Najstariji studentski dom je današnji “Kralj Aleksandar I”, dok je dom sa najvećim kapacitetom – “Studentski grad” na Novom Beogradu.

Spisak studentskih domova u Beogradu:

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.