Studentske stipendije

Studentske stipendije predstavljaju vid finansijske pomoći koji se obezbeđuje za studente radi nagrađivanja postignutih rezultata u određenom periodu, ali i zbog motivisanja za nastavak obrazovanja, profesionalno usavršavanje i istraživanje. Mogu biti namenjene studentima koji tek upisuju fakultet u zemlji ili inostranstvu, zatim onima koji tokom studiranja postižu visok prosek ocena, kao i onima koji su diplomirali, a žele da nastave školovanje na master ili doktorskim studijama.

Stipendije za studente su uglavnom materijalne prirode, kada studenti primaju određeni iznos novca u predviđenim vremenskim razmacima. Kada se pod stipendijom podrazumeva finansijska podrška studentima tokom studiranja van mesta prebivališta, razlikuju se potpune i delimične stipendije. Potpune stipendije pokrivaju troškove školarine, smeštaja, ishrane i drugih neophodnih usluga, dok se delimične stipendije odnose na pokrivanje samo nekih od pomenutih troškova.

Studentske stipendije se najčešće dodeljuju samo unapred utvrđenom broju kandidata. Pravo na studentsku stipendiju je moguće ostvariti na osnovu brojnih kriterijuma, u zavisnosti od toga koja vrsta stipendije je u pitanju. Najčešći kriterijumi za izbor studenata koji će dobiti stipendiju su: prosek ocena, godina studija, posebni talenat, socijalni status, ili pripadnost određenoj etničkoj grupi. Od velike važnosti je da studenti pažljivo pročitaju sve uslove konkursa za stipendije, kao i da poslata dokumentacija bude uredna i kompletna.

Značaj studentskih stipendija se ogleda u tome što one otvaraju pristup obrazovanju zaslužnim pojedincima, kao i onima kojima bez dodatnih finansijskih sredstava, obrazovanje ne bi bilo dostupno.

Davaoci domaćih i inostranih stipendija mogu biti različite institucije i organizacije iz svih sektora društva – vladinog, nevladinog i privatnog. To su razna ministarstva, opštine, univerziteti, kompanije, banke, fondovi, zadužbine, nevladine i međunarodne organizacije. U zavisnosti od toga koja vrsta stipendija je u pitanju, u nekim slučajevima postoji pravilo da, ukoliko student prima jednu, onemogućuje mu se pravo na primanje neke druge stipendije.

 Detaljnije informacije o aktuelnim studentskim stipendijama pročitajte na:

www.studentskizivot.com/stipendije-za-studente

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.