Studentske organizacije u Beogradu

Studentske organizacije su studentska udruženja registrovana na fakultetskom, univerzitetskom ili nacionalnom nivou. Cilj studentskih organizacija je zaštita i unapređenje studentskih prava i poboljšanje uslova studiranja. Delovanje studentskih organizacija je usmereno na pitanja nastavno-ispitnog procesa i studentskog standarda.

Sudentskihe organizacije organizuju akcije vezane za unapređenje društvenog i profesionalnog života studenata. Organizuju: tribine, seminare, predavanje, koncerte, sportska takmičenja, studentske žurke, turistička putovanja i ekskurzije ili humanitarne akcije.

Učlanjenjem u studentske organizacije studenti dobijaju priliku da se upoznaju sa načinom rada u grupi, da realizuju različite aktivnosti, da razvijaju svoje veštine i sposobnosti, da steknu poznanstva sa ljudima sa kojima će sarađivati po okončanju studija, komuniciraju sa članovima fakultetskih i univerzitetskih uprava, da se dobro zabavljaju i obogate studentski život.

Studentske organizacije zastupaju interese svih studenata pred prosvetnim i univerzitetskim vlastima. Oni to obavljaju kroz Studentski parlament kao institucionalno telo prepoznato Zakonom o visokom obrazovanju, ili nastupajući u ime svoje organizacije.

Studentske organizacije predstavljaju pravna lica sa statusom društvene organizacije ili udruženja građana. Od 2001. godine traju inicijative svih studentskih organizacija da se donese poseban Zakon o studentskom organizovanju (ZoSO) koji bi prepoznao studentske organizacije kao poseban oblik udruživanja. Studentske organizacije koje postoje duži niz godina (savezi studenata, kulturno umetnička društva, zdravstveno potporna udruženja, sportski savezi…) su registrovane u formi društvenih organizacija studenata.

 

Studentske organizacije u Beogradu:

SAVEZ STUDENATA BEOGRADA STUDENTSKA UNIJA SRBIJE ssfonSavez studenata FON-a
AEGEE – Beograd KSTKST Studentska unija Fakulteta političkih nauka SU Fakulteta političkih nauka
bestBEST ebecEBEC MARKETING RADIONICA EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU
EESTEC – Udruženje studenata elektrotehnike Evrope IAAS – Međunarodna organizacija studenata poljoprivrede AIESEC
FORUM STUDENATA MEGATREND UNIVERZITETA CDDRI – Centar za druš¡tveni dijalog i regionalne inicijative ZPU – ZDRAVSTVENO POTPORNO UDRUŽENJE
DRUŠTVO HISPANISTA FONIS – Udruženje studenata informatike Fakulteta organizacionih nauka OSMEH NA DAR – Prvi studentski humanitarni fond
Udruženje studenata sa hendikepom KMA – Klub Mladih Arhitekata KLUB STUDENATA FAKULTETA BEZBEDNOSTI
ksfpnKlub studenata Fakulteta političkih nauka IFMSA Serbia – Međunarodno udruženje studenata medicine Klub Ujedinjenih Nacija Fakulteta Političkih nauka u Beogradu
NAPSer- National Association for Pharmacy Students – Serbia SPORTSKO UDRUŽENJE STUDENATA MAŠINAC SOFUB – Studentska organizacija Fakulteta za uslužni biznis

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.