Stipendije za studente

futuris-eq-novi

Program stipendiranja studenata beogradskih univerziteta – jesen 2014.

Evropski pokret FUTURIS, u skladu sa svojim ciljevima promovisanja važnosti sekundarnog obrazovanja kod omladine, u saradnji sa Obrazovnim centrom EQUILIBRIO organizuje i tokom jeseni 2014. Program stipendiranja studenata beogradskih univerziteta.

Program stipendiranja studenata beogradskih univerziteta osmišljen je tako da svim zainteresovanim studentima beogradskih fakulteta i visokih strukovnih škola omogući pohađanje kurseva stranih jezika, jezičkih radionica i specijalizovanih seminara, uz izdavanje i overu zvaničnih uverenja i sertifikata.

Program počinje u novembru 2014. i traje tri meseca. Pohađanje kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i seminari fakultativni. Nastava će se održavati radnim danima (u popodnevnim i večernjim terminima) i vikendom (u dnevnim terminima).

Student kome bude odobren zahtev za stipendiju u obavezi je da redovno pohađa kurs stranog jezika (obavezno je prisustvo na minimum 80% časova) i da polaže završni pismeni i usmeni ispit. Položeni završni ispiti uslov su za izdavanje zvaničnog sertifikata Centra EQUILIBRIO.

Ukoliko se student upisuje na jezik koji je već učio, ulaznim testiranjem biće precizno utvrđen trenutni nivo njegovog predznanja i shodno tome biće upisan na odgovarajući nivo učenja. Nastava se organizuje prema jedinstvenoj skali Saveta Evrope, od A1 do C2 nivoa.

stipendije-za-studente

I OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU STIPENDIRANJA STUDENATA – JESEN 2014:  

 • Program stipendiranja studenata beogradskih univerziteta se sastoji iz kurseva stranih jezika (obavezan deo programa), jezičkih radionica i stručnih seminara (fakultativni deo Programa)
 • Pravo na konkurisanje imaju studenti državnih i privatnih fakulteta i visokih strukovnih škola sa teritorije Beograda
 • Pravo na konkurisanje imaju studenti, i to kako na osnovnim strukovnim, akademskim, tako i na master i doktorskim studijama
 • Pravo na konkurisanje imaju studenti koji nisu do sada koristili ovu vrstu stipendije u predhodnim Programima stipendiranja studenata
 • Jezici koje možete pohađati u okviru ovog Programa su: engleski, nemački, španski, italijanski, ruski, norveški, švedski, francuski ili grčki
 • U ponudi su svi nivoi učenja, od A1 do C2 (prema jedinstvenoj skali Saveta Evrope)
 • Početak Programa je u novembru 2014.
 • Trajanje Programa je 3 meseca
 • Ukupni fond Programa je 60 školskih časova (obavezne + fakultativne aktivnosti)
 • Tempo rada je jednom nedeljno – blok nastava (150 min)
 • Termini za nastavu su radnim danima (u popodnevnim i večernjim terminima) i vikendom (u dnevnim terminima)
 • Obezbeđen je rad u malim, mentorskim grupama polaznika (mentor prati napredak svakog polaznika pojedinačno od početka do kraja trajanja Programa obuke)
 • Pohađanje kursa stranog jezika je obavezno, dok su radionice i stručni seminari fakultativni*

* Student kome bude odobren zahtev za stipendiju u obavezi je da redovno pohađa kurs stranog jezika (obavezno je prisustvo na minimum 80% časova) i da polaže završne ispite. Položeni završni ispiti uslov su za izdavanje zvaničnog sertifikata Centra EQUILIBRIO.

II PROGRAM STIPENDIRANJA STUDENATA OBUHVATA:

 • Upis na Program – jesen 2014.
 • Polaganje ulaznog testa radi preciznog utvrđivanja prethodnog nivoa znanja stranog jezika (ukoliko se student prijavljuje za jezik koji je već učio)*
 • Kurs stranog jezika (engleski, nemački, španski, italijanski, ruski, norveški, švedski, francuski ili grčki) u trajanju od 3 meseca, uz primenu najsavremenijih metoda učenja propisanih opštom skalom Saveta Evrope od A1 do C2
 • Redovne konsultacije sa profesorima – mentorima
 • Specijalizovane časove konverzacije
 • Specijalizovane jezičke radionice: Upoznavanje sa kulturom stranih zemalja
 • Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja TOEFL ispita
 • Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja IELTS ispita
 • Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja FCE ispita
 • Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja CAE ispita
 • Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja CPE ispita
 • Specijalizovani seminar: Tehnika polaganja GOETHE ispita
 • Osiguranje polaznika tokom trajanja Programa
 • Polaganje završnih ispita
 • Izdavanje zvaničnog uverenja/sertifikata Obrazovnog centra EQUILIBRIO

* Ukoliko budući polaznik poseduje predznanje jezika koji želi da pohađa, ulazno testiranje se zakazuje kako bi se precizno utvrdilo njegovo predznanje i omogućilo pohađanje nastave na adekvatnom nivou. Ulazno testiranje podrazumeva izradu pismenog testa koji obuhvata gramatičke i leksičke jedinice određenog jezika i radi se isključivo u prostorijama Centra u trajanju od 60 min. Zakazuje se putem telefona ili lično u Sekretarijatu Centra. U Obrazovnom centru EQUILIBRIO ne postoji mogućnost online testiranja, jer ovakva vrsta testa ne odražava konkretno znanje budućeg polaznika, odnosno ne daje precizan uvid u aktivno i pasivno znanje, zbog čega je izuzetno neprecizna.

studenti-stipendije

III CENA PROGRAMA:

Ukupna cena Programa iznosi 299 evra. Program stipendiranja studenata podrazumeva da student plaća samo trećinu ukupnih troškova pohađanja Programa . Ostalih 2/3 troškova pokriveno je stipendijom.

*u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu Narodne banke Srbije

IV USLOVI ZA KONKURISANJE:

 1. Da je student upisan na neki od državnih ili privatnih fakulteta i visokih strukovnih škola sa teritorije Beograda
 2. Da student nije u prethodnim Programima stipendiranja studenata koristio ovu vrstu stipendije
 3. Da student ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije, Republike Srpske ili Crne Gore

V KONKURSNA DOKUMENTACIJA:

 1. Popunjen aplikacioni formular (popunjava se klikom ovde)
 2. Uverenje o upisanoj godini fakulteta ili visoke strukovne škole – fotokopija odgovarajuće strane u INDEXU ili zvanično uverenje sa fakulteta ili visoke škole  (dostavlja se lično po odobrenju stipendije)
 3. Fotokopija lične karte ili pasoša (dostavlja se lično po odobrenju stipendije)

Nastava se održava u:

 • nastavnom centru Banovo Brdo, Požeška 44 (početak Požeške ulice, u neposrednoj blizini Ade Ciganlije)
 • nastavnom centru Novi Beograd, Narodnih heroja 49 (kod Geneks kule, u neposrednoj blizini Studentskog grada)

 Detaljnije informacije o Programu moguće je dobiti kod koordinatora programa u
Centru EQUILIBRIO:

Tijana Lazarević, tel. 063 300 935 (10 – 16h)

 

Iskoristite jesen na pravi način, uložite u sebe i svoju budućnost. Aplicirajte za stipendiju i usavršite znanje stranog jezika.

 

Prijave za PROGRAM STIPENDIRANJA STUDENATA su u toku.

Možete aplicirati za stipendiju tako što ćete popuniti aplikacioni formular klikom OVDE.

Rok za prijave je do 31.10.2014.

 Broj mesta je ograničen.

 Medijska podrška ovog Programa stipendiranja – studentski portal: www.studentskizivot.com

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.