Za dupli upis 26.200 dinara

jul 23, 2015

Studenti Ekonomskog fakulteta u Subotici koji su upisani u odeljenje u Novom Sadu moraju dva puta da plate upis, što će ih koštati ukupno 26.200 dinara. Oni tvrde da ih je fakultet obmanuo jer ta informacija nije stajala u konkursu za upis, dok se na Ekonomskom fakultetu pozivaju na odluke Saveta te visokoškolske ustanove.

„U tekstu konkursa piše da materijalni troškovi upisa na fakultet iznose 6.200 dinara za budžetske i za samofinansirajuće studente, da školarina za samofinansirajuće studente iznosi 96.000 dinara, a da su troškovi polaganja prijemnog ispita 7.300 dinara. Međutim, posle završetka prijemnog ispita, Fakultet je na sajtu objavio informaciju da svi studenti, i budžetski i samofinansirajući, koji nastavu slušaju na lokaciji u Novom Sadu plaćaju participaciju od 20.000 dinara, pri čemu se ne navodi zašto se ona plaća i po kom zakonskom osnovu je takva odluka doneta. Studenti odeljenja u Bujanovcu takvu participaciju ne plaćaju, iako su troškovi znatno veći. Na ovaj način su studenti koji studiraju u Novom Sadu diskriminisani“, navodi se u pismu upućenom našoj redakciji, potpisanim sa „obmanuti studenti i roditelji“.

Na sajtu Ekonomskog fakulteta u Subotici je navedeno da se participacija može platiti u ratama i to tako što se prva plaća prilikom evidentiranja (upisa) u odeljenju u Novom Sadu polovinom septembra, druga rata do početka overe zimskog semestra, a treća do početka overe letnjeg.

Studentima i njihovim roditeljima nije jasno zašto najpre moraju da plate upis u sedištu fakulteta u Subotici, pa potom participaciju za, kako im je rečeno, „prebacivanje“ u Novi Sad. Pitaju i zašto se prebacivanje naplaćuje kada se u prijavnom ispitu za polaganje prijemnog svaki kandidat izjasnio na kojoj lokaciji će studirati.

- Školarina za sve studente osnovnih akademskih studija iznosi 96.000 dinara i pokriva troškove za studiranje u sedištu ustanove u Subotici. U školarinu ne ulaze materijalni troškovi upisa, koji iznose 6.200 dinara i koje plaćaju svi studenti prilikom upisa. Ova sredstva ostaju na korišćenje studentima putem Studentskog parlamenta. Pošto odeljenje u Novom Sadu funkcioniše van sedišta, gde nastaju dodatni troškovi, Savet fakulteta je utvrdio da se oni plaćaju još 20.000 dinara. Studenti u Bujanovcu ne plaćaju participaciju jer sredstva za funkcionisanje odeljenja u tom gradu obezbeđuje Vlada Srbije uz donacije Evropske unije. Međutim, i ovi studenti plaćaju materijalne troškove upisa od 6.200 dinara – rečeno je

Danas u upravi Ekonomskog fakulteta u Subotici.

Troškovnik

Prema odluci Saveta Ekonomskog fakulteta u Subotici u troškove upisa od 6.200 dinara uračunate su naknade za sportske aktivnosti (800 dinara), osiguranje (400), naknade za sufinansiranje informatičkih laboratorija (2.600) studentskih organizacija (800) i studentskih ekskurzija (600), kao i za učešća studenata na domaćim (600) i međunarodnim takmičenjima (400).
Od participacije koju plaćaju studenti u odeljenju u Novom Sadu najveći deo (43 odsto) odlazi na zarade nastavnika i saradnika koji izvode nastavu, zatim na troškove njihovog putovanja, plaćanje komunalija i struje, troškove održavanja zgrade, pružanje administrativnih usluga studentima itd.

Naknada za upis mimo školarine

Na većini fakulteta upis studenata nije uračunat u cenu školarine, bez obzira da li je plaćaju država ili akademci. Ministarstvo prosvete prošle godine je uputilo dopis fakultetima da sve redovne troškove objedine u školarinu, pod tim podrazumevajući i administrativne troškove za upis školske godine. Međutim, po zakonu univerziteti samostalno odlučuju šta se smatra redovnim uslugama koje fakultet pruža studentima, a koje ulaze u školarinu. Po odluci Saveta Univerziteta u Novom Sadu, u njih ne spada naknada za upis studenata.

Izvor: Danas

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.