Uoči polaganja prijemnih ispita

jun 18, 2015

Univerzitet u Beogradu je dobio manje kvote za budžetske studente nego što je tražio, što znači da će upisati isti broj akademaca kao prošle godine. Nacionalni savet za visoko obrazovanje preporučio je da se cifre ne menjaju, tako da će Univerzitet upisati više od 9.500 brucoša.

Neki fakulteti ovog vikenda organizuju otvorena vrata, odnosno razgovor sa budućim brucošima, dok drugi poput FON-a održavaju probni prijemni. FON ove godine upisuje 20 studenata više na smer informativni sistemi i tehnologija.

„Novina je što ćemo, ukoliko bude postojalo interesovanje, za grupu od 60 studenata organizovati nastavu na engleskom jeziku s obzirom na to da je FON sve svoje studijske programe akreditovao i za realizaciju nastave na engleskom jeziku“, ističe dekan FON-a Milan Martić.

Dekan Mašinskog fakulteta Milorad Milovančević navodi da ta visokoškolska utanova ima sva tri niovoa studija akreditovana i na srpskom i na engleskom jeziku.

„Nikada nismo imali više stranih državljana u istoriji škole, negde smo oko broja od 78 stranaca“, dodaje Milovančević.

„Mi upisujemo 450 budžetskih studenata, predviđeno je da upišemo još 50 samofinanisrajućih studenata na integrisane studije na srpskom jeziku. Pored toga upisujemo i studente na studije engleskog jezika isključivo“, navodi dekan medicinskog fakulteta Nebojša Lalić.

Ukoliko se ne popune mesta planirana za afrmativne akcije – upisivanje Roma, studenata sa invaliditetom, i za naše državljane koji su završili srednju školu u inostranstvu, ta mesta će moći da se koriste za samofinanisrajuće studente.

„Ono što je neophodno to je da se zajedno sa ministarstvom, fakultetima, napravi jedna dugoročna strategija o potrebama obrazovanja u određenim oblastima. Bez toga određivanje kvota je više neko pogađanje, a ne zaista određivanje pravih potreba zemlje za određenim profilima“, naglašava rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević.

Ministarstvo prosvete apeluje da budući brucoši upisuju samo akreditovane programe, što se može provertiti na sajtu Ministartsva i Komisije za akreditaciju. Ukoliko postoje saznanja da se vrši upis u neakreditovanim isturenim odeljenjima, onda se treba obratiti ministarstvu kako bi inspekcija izašla na teren.

Izvor: RTS

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.