206 godina Beogradskog univerziteta

sep 12, 2014

Univerzitet u Beogradu, naš najstariji i najveći univerzitet, pozicioniran među 400 najboljih u svetu na prestižnoj Šangajskoj listi, obeležiće danas 206 godina postojanja.

Na svečanosti u Kapetan-Mišinom zdanju, gde je smešten Rektorat UB, biće dodeljene nagrade najboljim studentima i priznanja novoizabranim profesorima emeritusima.

Na 31 fakultetu u sastavu Univerziteta školuje se oko 90.000 studenata, više od trećine akademaca u Srbiji. Univerzitet godišnje upisuje oko 15.000 brucoša i ima 7.000 nastavnika, saradnika, istraživača.

Dan Univerziteta, 13. septembar, obeležava se u znak sećanja na taj datum iz 1808. godine, kada je Dositej Obradović, glavni „nadziratelj“ – upravnik učilišta, ministar prosvete održao prvo predavanje u tadašnjoj Visokoj školi, koja je radila do 1813. godine.

Škola je osnovana tokom zatišja žestokih borbi s Turcima, sa ciljem da obrazuje buduće državne činovnike.

Dve godine kasnije, Dositej otvara Bogosloviju, a nakon što Turci pale impozantnu biblioteku Beogradskog učilišta 1813. godine, usledilo je povlačenje Visoke škole u Kragujevac i osnivanje tamošnjeg Liceja 1838. godine.

Licej je premešten u Beograd 1841. godine, a 1863. godine se transformiše u Veliku školu.

Sa tri fakulteta (Pravni, Filozofski i Tehnički), Velika škola je smeštena u zgradu koju je jedan od najpoznatijih Srba toga doba, Miša Anastasijević, poklonio svom otečestvu, gde je danas Rektorat.

Donošenjem prvog Zakona o Univerzitetu 1905. godine, Velika škola je proglašena za Univerzitet u Beogradu. Zakonom donetim iste godine zajamčena je autonomija univerziteta i proklamovano da su nastavnici „slobodni u izlaganju“.

Od ustanove sa 20 studenata, koliko ih je bilo 1808. godine, Univerzitet u Beogradu izrastao je 1905. godine u visokoškolsku ustanovu od tri fakulteta, sa 34 nastavnika i 788 studenata.

Godine 1920. osnovana su još tri nova fakulteta, Medicinski, Bogoslovski i Poljoprivredni, a u međuvremenu i ostale ustanove.

Univerzitet je prekinuo rad 1941. godine, kada je zemlju okupirala nemačka vojska, a posle oslobođenja, pod okriljem beogradskog Univerziteta obrazovali su se univerziteti u Novom Sadu, Nišu, Prištini, Kragujevcu… S pravom se može konstatovati da je UB bio „alma mater“ gotovo svih univerziteta na području Srbije, Crne Gore, BiH, Makedonije.

Od kraja pedesetih godina organizovane su postdiplomske studije za sticanje akademskog naziva magistra nauka, koji je od 1966. godine postao preduslov za prijavljivanje doktorske disertacije.

Univerzitet je danas u članstvu Evropske i Međunarodne asocijacije univerziteta, a uključio se i u različite oblike međuuniverzitetske saradnje. Rukovodsto ove ustanove poručuje da je UB spreman da zadrži i unapredi poziciju vodeće visokoškolske ustanove u regionu, adaptirajući se izazovima novog vremena, istovremeno čuvajući vrednosti u svojoj tradiciji, zbog čega je i prepoznatljiv kao nacionalni brend.

Izvor: Studio B

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.