U Nišu 1.000 mesta za septembar

jul 21, 2016

Najviše mesta na budžetu ove godine je ostalo na Prirodno-matematičkom fakultetu - čak 82, i to na studijskim programima za matematiku (36), fiziku (28), geografiju (10) i biologiju (8).

Veliki broj ovakvih mesta nudi i Mašinski fakultet - čak 56, a njega može da upiše i 50 samofinansirajućih studenata.

Građevinu na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu mogu da upišu još 32 „budžetska“ i 60 samofinansirajućih studenata, dok na arhitekturi mesta na budžetu nema, već je ostalo samo 27 mesta za one koji će sami plaćati svoje školovanje.

Drugu šansu kandidatima daje i Pedagoški fakultet u Vranju - na Učiteljskom fakultetu ima 26 budžetskih i 58 samofinansirajućih mesta, dok na odeljenju ovog fakulteta u Negotinu ima 17 samofinansirajućih mesta. Budžetskih mesta za vaspitače uopšte nema, dok je za one koji bi sami finansirali studije ostalo još 29 mesta. Oni koji žele da postanu master profesori tehnike i informatike imaju 8 mesta na budžetu i 29 samofinansirajućih.

Na Pravnom fakultetu ima još ukupno 210 mesta, od čega je samo 7 budžetskih.

Tehnološki fakultet u Leksovcu nudi 62 mesta, sva na budžetu.

Fakultet zaštite na radu ostao je samo sa mestima za 157 samofinansirajućih studenata, a takva je situacija i za Fakultetom sporta gde ima mesta za 79 onih koji će sami plaćati svoje školovanje.

Jedina dva mesta na budžetu na Filozofskom fakultetu su na Studijskom programu za francuski jezik i književnosti, koji nudi i 10 samofinansirajućih mesta. Njih ima i na Studijskom programu srbistike (11) i filozofije (8).

Jedino budžetsko mesto na Fakultetu umetnosti ostalo je za Studijski program klavir, gde ima još dva mesta za samofinansiranje, a takva mogućnost se za 7 studenata nudi na Studijskom programu muzička teorija i pedagogija.

Elektronski fakultet u septembarskom roku može da upiše još 16 samofinansirajućih studenata.

Tabelu slobodnih mesta na fakultetima Univerziteta u Nišu možete pogledati na sajtu ove ustanove.

Kandidati treba da se prijave 31. avgusta, 1. i 2. septembra, a prijemne ispite će polagati 5, 6. ili 7. septembra, zavisno od rasporeda na odrđenom fakultetu. Upis na svim fakultetima mora biti završen do 16. septembra.

Izvor: www.juznevesti.com

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.