3 fakulteta proširila broj mesta za upis

jul 09, 2015

Na sednici Senata Univerziteta u Beogradu danas je usvojena odluka da se proširi broj studenata za upis na studijske programe na Elektrotehničkom fakultetu, Fakultetu političkih nauka i Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju.

Kako je navela profesorka Nada Kovačević, neki fakulteti nisu u prvom konkursu ispunili kompletnu kvotu koju imaju odobrenu od strane akreditacione komisije i sada, kada su videli kakve kandidate imaju, žele da je prošire do punog iznosa.

Ona je na sednici objasnila da se radi se o Elektrotehničkom fakultetu za osnovne akademske studije, studijskom programu elektrotehnike i računarstva, gde žele da idu do maksimalne kvote, da prošire listu od 400 studenata na budžetu koji su se već upisali i da prošire samofinansirajuću listu do 135 studenata.

Drugi program Elektrotehnike je Softversko inženjerstvo, koje će moći da upiše još 100 samofinansirajućih studenata, što stoji u akreditaciji.

Kovačević je navela i da je Fakultet političkih nauka za svoj studijski program master akademskih studija Politikologija i međunarodne studije dobio proširenje kvote od akreditacione komisije, tako da sada mogu da upišu 20 budžetskih i 105 samofinansirajućih studenata, što je povećano u odnosu na ono što je FPN ranije imao.

Slično je i sa njihovim doktorskim akademskim studijama Politikologije, objasnila je Kovačević, gde FPN ima ukupno 20 studenata i može da upiše dva budžetska i 18 samofinansirajućih studenata.

Profesorka Kovačević je rekla i da se drugi deo odluke odnosi na nove studijske programe koji su dobili akreditaciju poslednjih mesec dana, a to su tri programa master akademskih studija na FPN-u.

Prema njenim rečima, program Politikologija politički sistem i privredni razvoj, upisaće ukupno 25 studenata, tri budžetska i 22 samofinansirajuća, zatim Politikologija izbori i izborne kampanje ukupno za 25 studenata, od tog broja dva budžetska i Politikologija demokratija i demokratizacija ukupno za 25 studenata, od čega ima tri budžetska mesta.

Takođe, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju dobio je akreditaciju za dva programa doktorskih studija- Defektologija za ukupno 15 samofinansirajućih studenata i Logopedija za ukupno pet samofinansirajućih studenata.

Ovi programi koji će biti uključeni u konkurs za ovu godinu, biće dodati u već objavljeni konkurs za školsku 2015/2016 godinu.

Izvor: 24sata.rs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.