Studentski centar – važno obaveštenje

jul 17, 2014

Poštovani!

Uočena je pojava da studentima prve godine, prilikom upisa na fakultete, studentske organizacije nude studentske kartice koje ne služe za ishranu u studentskim restoranima.

Zbog toga Vas još jednom podsećamo da jedino studentske kartice koje izdaje Ustanova studentski centar „Beograd“ ili studentske kartice koje na svojim fakultetima vade studenti Pravnog, Medicinskog ili Mašinskog fakulteta mogu da se koriste za kupovinu obroka u studentskim restoranima.

Sve ostale kartice koje se studentima nude prilikom upisa, na samim fakultetima, NE MOGU SE KORISTITI ZA ISHRANU I SMEŠTAJ U OBJEKTIMA USTANOVE STUDENTSKI CENTAR „BEOGRAD“.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.