Studenti o izmenama Zakona

feb 21, 2017

Izmena Zakona o obrazovanju je jedna od uvek aktuelnih tema studenata u Srbiji. Obično najviše pogađa večite studente, koji se zalažu za produženje roka završetka, ali i one koji se trude da ispune uslove za studiranje na budžetu.

Prema najnovijim istraživanjima portala prijemniispiti.com u kojem je učestvovalo 1675 studenata, pokazalo se da većina njih nije upoznata sa izmenama Zakona o visokom obrazovanju.

Polovina ispitanika, svih 50% su saopštili da nisu upućeni u detalje izmena zakona, dok čak 32% nije sigurno u korist koju bi studenti imali od ovih izmena.

Tek mali broj njih – 11% izrazilo je mišljenje da su donete promene u korist svih studenata na univerzitetima u Srbiji, dok se najmanji broj ispitanika – 7% složilo da izmene Zakona o obrazovanju idu u korist samo večitim studentima.

Podsetimo se, usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, kojim je omogućeno sledeće:

- Studentima koji su svoje osnovne studije započeli na fakuletu do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju omogućeno je da te studije završe po započetom nastavnom planu i programu, uslovima i pravilima studija, najkasnije do kraja školske 2017/2018. godine, odnosno do kraja školske 2018/2019. godine za studente upisane na integrisane studije iz polja medicinskih nauka (izmena člana 123. stav 1 Zakona o visokom obrazovanju);

- Studentima koji su upisali prvu godinu osnovnih studija školske 2013/2014. godine omogućeno je da zadrže pravo da se finansiraju iz budžeta najduže godinu dana po isteku redovnog trajanja studija (Izmena člana 124. stav 3. Zakona);

- Studentima koji su u školskoj 2015/2016. godini ostvarili najmanje 48 ESPB bodova i rangiraju se u okviru ukupnog broja studenata čije se studije finansiraju iz budžeta, u skladu sa Zakonom, omogućeno je da se finansiraju iz budžeta u školskoj 2016/2017. godini.

anketa za prijemne ispite

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.