Pripreme na VPŠSS Novi Sad

jun 06, 2017

Dragi učenici, srednjoškolci, budući studenti pozivamo vas na BESPLATNU pripremnu nastavu za polaganje kvalifikacionog ispita za upis u Visoku poslovnu školu strukovnih studija školske 2017/2018. godine.

Nastava će se organizovati po grupama i predviđeno je 25 časova nastave po jednom predmetu. Pripremna nastava se izvodi iz sledećih predmeta: Ekonomija, Poslovna ekonomija, Geografija, Psihologija, Sociologija, Informatika i Matematika. Pripremnu nastavu izvode predmetni predavači Škole.

Drugi krug besplatne pripremne nastave traje od 5.6. do 18.6.

Prijavljivanje za pripremnu nastavu se obavlja lično, u studentskoj službi Škole na Limanu, putem telefona 021/485-4052 i 021/485-4056 ili putem mejla: studentska@vps.ns.ac.rs

Dobro došli u Visoku poslovnu školu strukovnih studija u Novom Sadu!

Za više informacije posetite: http://upis.vps.ns.ac.rs/?page_id=75

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.