Pripreme na fakultetima

maj 05, 2017

Budući brucoši uveliko su počeli sa pripremama za prijemne ispite. Neki vežbaju na fakultetima, drugi po opštinama ili školama, treći u privatnoj režiji, a neki i onlajn.

Srednjoškolci i maturanti na pripremnu nastavu, u zavisnosti od fakulteta, kreću i do sedam meseci pre prijemnog ispita. Budući studenti Farmaceutskog, Mašinskog i Elektrotehničkog fakulteta na časove idu većinom od početka decembra. Od prestoničkih fakulteta, najpovoljnija je cena pripremne nastave na Mašinskom, gde 65 časova iznosi 20.000 dinara, a najskuplja na ETF-u, gde 60 časova, plaćenih na rate, iznosi 40.000 dinara.

Filološki fakultet jedan je od retkih koji nudi onlajn materijale, za opšti i intenzivni kurs, koji po jeziku koštaju 12.000 ili 15.000 dinara, dok je za one koji uče dva jezika cena je nešto niža. Fakulteti društvenog usmerenja uglavnom organizuju više ciklusa pripreme, s tim što su na mnogima svi i završeni, dok će je na Fakultetu političkih nauka biti i u junu. Upravo taj termin, između završetka srednje škole i polaganja prijemnog, odabrali su i fakulteti širom Srbije – na Ekonomskom u Nišu priprema se organizuje besplatno, dok je na Pravnom u istom gradu 5.000 dinara za 20 časova po predmetu. Na Akademiji umetnosti u Novom Sadu konsultacije u okviru departmana likovnih umetnosti održavaju se svakog vikenda i besplatne su. Letnji semestar pripreme na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu traje od 4. marta do 3.juna, ali postoji i mogućnost uplate pojedinačnog dolaska (3.000 dinara) i mesec dana (9.200 dinara). Pravni i Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu, kao i Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji, neće imati pripremnu nastavu, već je budućim brucošima na raspolaganju zbirka zadataka, koji mogu preuzeti sa sajta fakulteta ili u studentskoj službi.

Kako je na rang-listi za budžet, ali i upis, važan svaki poen, uporni maturanti se pripremaju na više načina – u školi, opštini, a neretko i sa privatnim profesorima koje plaćaju oko 10 evra po času.

Uspeh 40, prijemni 60 poena

Prilikom rangiranja na fakultetima, uspeh iz srednje škole boduje se sa najviše 40 poena (prosek ostvaren na kraju svake godine pomnoži se sa dva), a prijemni ispiti sa 60. On se razlikuje od fakulteta do fakulteta i predstavlja proveru sklonosti i sposobnosti, a najčešće se organizuje pismeno polaganje testova iz više predmeta.

Dokumenta za prijavu na prijemni ispit

• Popunjen obrazac prijave na konkurs

• Overena fotokopija ili original svedočanstva svih razreda srednje škole na uvid

• Overena fotokopija ili original diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu na uvid

• Dokaz o uplati naknade za prijemni ispit (iznos i broj računa se razlikuje u zavisnosti od ustanove na kojoj se polaže prijemni ispit)

Dokumenta za upis

• Original svedočanstva svih razreda srednje škole

• Original diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu

• Izvod iz matične knjige rođenih

• Dva ŠV-20 obrasca

• Prazan indeks

• Dve fotografije formata 4,5 cm x 3,5 cm

• Dokaz o uplati školarine (za studente koji se upisuju kao samofinansirajući studenti)

Izvor: www.blic.rs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.