Najtraženiji fakulteti prošle godine

jun 02, 2017

Prirodno-matematički fakulteti postaju sve atraktivniji.

Prošle godine je za ovu grupaciju poraslo interesovanje svršenih srednjoškolaca, dok je generalno gledano opalo za ostale grupacije fakulteta, uključujući i tehničko-tehnološke, koja je od 2010. beležila konstantan rast. Analiza upisa u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na „Univerzitetu u Beogradu“, pokazuje da su tradicionalno najpopularniji fakulteti i lane značajno „prebacili“ planirane upisne kvote.

Među tehničkim fakultetima, ubedljivo je i dalje najtraženiji „FON“, na kojem je na 690 mesta konkurisalo čak 1.969 kandidata. Sledi „Elektrotehnički“, na kojem je dokumenta predalo 1.312 svršenih srednjoškolaca, a mesta je bilo za 660. Dvostruko više prijavljenih bilo je na „Mašinskom“, a značajno interesovanje vlada i za „Saobraćajni fakultet“ – 709 kandidata je konkurisalo na 350 mesta.

U društveno-humanističkoj grupaciji najviše prijavljenih je bilo na „Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja“ – 343, a upisna kvota je bila 160 mesta. Sa 742 kandidata i 390 raspoloživih indeksa visoko se kotirao i „Fakultet bezbednosti“, kao i „Fakultet političkih nauka“ (500 mesta, a 868 kandidata). Upisne kvote i lane su „prebacili“ „Filozofski“ i „Filološki“, a u ovoj grupaciji najmanje interesovanje je bilo za „Pravoslavno-bogoslovski fakultet“.

Za indeks „Stomatološkog fakulteta“ nadmetalo se 675 kandidata, a mesta je bilo za 235. Sa duplo više prijavljenih od broja raspoloživih mesta medicina je i dalje među najpopularnijim u „svojoj“ grupaciji, a kvotu su prešli i „Fakultet veterinarske medicine“ i „Farmaceutski“.

 Porast interesovanja beleži prirodno-matematička grupacija, posebno „Matematički fakultet“, gde je za 395 mesta konkurisalo 962 svršena srednjoškolca. Sve popularniji je i „Hemijski fakultet“ (185 planiranih, a 292 prijavljenih), dok su na začelju „Fakultet fizičke hemije“ (100 mesta, a 92 prijavljena) i „Geografski“ (310 mesta, 276 kandidata).

Ove godine prvi put je organizovan treći upisni rok i to na šest fakulteta i upisano je ukupno 24 kandidata – na „Mašinskom“ samo jedan, „Ekonomskom“ dva, „Pravnom“ osam, „Filološkom“ četiri, „Stomatološkom“ šest i „Geografskom“ tri.

Izvor: www.danas.rs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.