KG: Za šta se školuju studenti

jul 10, 2014

Iako u Šumadiji među 2.500 nezaposlenih visokoškolaca najviše ima diplomiranih ekonomista, pravnika i doktora medicine, srednjoškolci najviše hoće ta zanimanja.

Sa druge strane, fakulteti na Univerzitetu u Kragujevcu u prvu godinu osnovnih studija školske 2014./2015. najviše srednjoškolaca upisuje na Ekonomskom fakultetu – 600, zatim na Pravnom – 440, a 240 na Fakultetu medicinskih nauka.

U Kragujevačkoj filijali zapošljavanja kažu da zaključno sa 30. junom, na posao čeka oko 470 ekonomista, oko 300 diplomiranih pravnika i 250 lekara.

Portparolka Univerziteta u Kragujevcu Marija Pavlović je izjavila da se najviše kandidata prijavilo za upis u prvu godinu osnovnih sudija na Fakultetu medicinskih nauka i to skoro dva i po puta više nego što ima mesta.

„Za taj fakultet prijavilo se 645 kandidata, a planiran je upis 224 brucoša u kategoriji budžetskih i 60 samofinansirajućih studenata“, rekla je Pavlovićeva.

Prema njenim rečima, više kandidata nego što ima mesta prijavilo se i na Pravnom fakultetu, pa tako taj fakultet upisuje 235 budžetskih i 205 samofinansirajućih studenata, a prijavilo se 488 kandidata.

„Za Ekonomski fakultet prijavilo se 527 kandidata i to za ekonomiju 161 a 366 za poslovnu ekonomiju i menadžment“, navela je Pavlovićeva.

Naglašavajući da Univerzitet u Kragujevcu na 12 fakulteta upisuje 3.290 brucoša i to 2.264 u kategoriji budžetskih studija i 1.026 samofinansirajućih, Pavlovićeva je rekla da se ukupno prijavilo 3.870 kandidata, odnosno 580 više nego što ima mesta.

„Više kandidata nego što ima mesta je i na Prirodno-matematičkom fakultetu gde se prijavilo 396 kandidata a na šest odseka tog fakulteta planiran je upis 275 brucoša“, rekla je Pavlovića.

Ona je navela da je veliko interesovanje srednjoškolaca i za Fakultet pedagoških nauka u Jagodini gde se prijavilo 268 kandidata, a broj odobrenih mesta za upis je 210, kao i na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku, gde je planiran upis 255 studenata a prijavio se 331 kandidat.

I na Fakultetu za hotelijerstvo je više prijavljenih nego što se planira upis, pa će se za 100 mesta „boriti“ 136 kandidata.

Na Fakultetu inženjerskih nauka, koji na četiri odseka planira upis 360 studenata prijavilo se 320 kandidata. Na tom fakultetu najviše upisuju mašinskih inženjera – 240, a na tržištu nezaposlenih mašinskih inženjera konstruktora i mašinskih inženjera za proizvodno mašinstvo je ukupno 71.

Veliko interesovanje je i za studije na Filološko-umetničkom fakultetu gde mesta ima za 326 brucoša, a prijavilo se 407 kandidata i to najviše – 305 – na odseku za filologiju. Na tom odseku za studije srpskog jezika i književnosti planiran je upis 60 kandidata, prijavilo ih se 65, a podaci kragujevačke filijale zapošljavanja pokazuju da na posao čeka 49 profesora srpskog jezika, od kojih šest od tri do pet godina, a od dve do tri godine njih osam.

Na Agronomskom fakultetu u Čačku za 120 mesta prijavila su se 93 kandidata, a na Fakultetu za mašinstvo i saobraćaj u Kraljevu planiran je upis 160 studenata a prijavilo se njih 133. Slično je i na Učiteljskom fakultetu u Užicu gde planiraju upis 160 studenata a prijavilo se 126.

Izvor: iKragujevac.com

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.