Kako napisati motivaciono pismo

apr 23, 2013

Kada se prijavljujete za neku inostranu stipendiju, pored dobrih ocena neophodno vam je i dobro napisano motivaciono pismo. Mnogi kandidati olako shvataju pisanje motivacionog pisma, ali u velikom broju slučajeva dobro napisano motivaciono pismo može da presudi, da li će kandidat dobiti stipendiju ili ne.

1. Kako pokazati motivaciju ? - Motivaciono pismo treba da predstavlja kratki esej o tome zašto kandidat zeli da se prijavi za odredjenu stipendiju. Mnogi univerziteti i visoke škole daju na svojim internet stranicama i pitanja na koja bi trebalo odgovoriti u formi motivacionog pisma.Neka od mogucih pitanja su:

  • Zašto želim da izaberem taj studijski program?
  • Koja su moja interesovanja?
  • Čime zelim u budućnosti da se bavim?
  • Koje su moje kvalifikacije ? ( na primer- praksa)
  • Koje jezike govorim?
  • Šta vas motiviše?

2. Forma motivacionog pisma - Ne postoji odredjena forma za pisanje motivacionog pisma kao na primer za pisanje cv-a ali bi se trebalo držati nekih saveta,.Najbolji savet je da pismo sadrži do 700 reči, jer treba imati u vidu da osobe , koje su u komisiji dnevno pročitaju i oko 1000 istih. Ako je  pismo predugačko, velika je verovatnoća da ga neće ni pročitati. U samom pismu ne treba navesti adresu ni datum rodjenja, jer motivaciono pismo je samo jedan deo dokumenata, koje morate pripremiti za prijavu. Motivaciono pismo treba da se sastoji iz tri dela: uvoda, razrade i zaključka.

  • U uvodu treba navesti bar dva argumenta zbog kojih ste se odlučili za stipendiju, jer tako stavljate do znanja šta želite i ko ste. Uvod treba da bude zanimljiv I da zaintrigira osobu koja to čita.
  • U razradi , koja obuhvata najveci deo pisma, treba napisati zašto ste izabrali baš taj program, na koju oblast želite da se fokusirate, navesti i ciljeve u karijeri i pokazati da ste se o fakultetu ili programu dobro informisali.
  • U zakljucku iskažite vašu motivaciju

3. Kako izbeci greške ? - Motivaciono pismo je vaša vizit karta i trebalo bi kako stilski tako i gramatički da lepo izgleda. Motivaciono pismo se najčešće piše na stranom jeziku ( engleski ili nemacki) . Ako vaš nivo znanja odredjenog stranog jezika nije visok, jedan od saveta bi bio da napišete da bi u slučaju da dobijete stipendiju, to za vas bila šansa da unapredite vaše znanja jezika, tako da ako malo gramatički zabrljate, biće vam oprošteno. Vodite racuna i o pravopisnim greškama, prekontrolišite pismo više puta ili ako niste sigurni dajte nekom stručnom, jer prema nekim istraživanjima svako četvrto pismo sadrži veliki broj pravopisnih grešaka, I takve komisija i ne čita.

Ne ponavljajte ono što ste već napisali. Budite kreativni .

Odvojite vreme da sastavite kvalitetno motivaciono pismo. Najbitnije je da budete svoji, a da se ne sluzite već postojećim primerima napisanih motivacionih pisama, koje možete naći na netu. Jedinstvenost je ovde na ceni.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.