Informisanje budućih studenata UB

jun 20, 2016

Univerzitet u Beogradu organizuje aktivnosti podrške u cilju informisanja i savetovanja kandidata za upis na fakultete u svom sastavu, u periodu od 20. juna do 01. jula.

Kandidati koji uskoro polažu prijemni ispit mogu da se obrate za pomoć Studentskom parlamentu, Univerzitetskom Centru za razvoj karijere i savetovanje studenata i Univerzitetskom Centru za studente sa hendikepom, u vezi sa različitom grupom pitanja: početnom orijentacijom i snalaženjem kako na fakultetu, tako i u gradu Beogradu, administrativnim procedurama, studentskim standardom, savladavanjem treme pred ispit, prilagođavanjem na novu sredinu i nov način učenja na fakultetu, afirmativnim merama upisa, merama podrške tokom studiranja za studente sa hendikepom i dr.

Ove aktivnosti imaju za cilj da podrže što veći broj kantidata da uspešno uđu u sistem visokog obrazovanja i da, spremni i podržani, započnu studiranje na Univerzitetu u Beogradu.

477080plakat---KANDIDATI-ZA-UPIS-UB - Copy

 

Izvor: www.razvojkarijere.bg.ac.rs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.