Indeksa ima i za septembar

jul 21, 2015

Upis na državne fakultete je završen, a slobodnih mesta ostalo je na svim državnim univerzitetima, osim Univerziteta umetnosti. Univerzitet u Beogradu konačne spiskove slobodnih mesta formiraće danas, ali već je poznato da će prijemnog biti na Fizičkom, Bogoslovskom, Tehnološko-metalurškom i još ponekim fakultetima. Prošle godine, septembarski prijemni zbog samo jednog studenta morao je da organizuje Rudarsko-geološki fakultet, a ove godine u istoj situaciji je – Matematički.

Ekonomski fakultet moći će u septembru da upiše 180 brucoša. Poljoprivredni fakultet može da ih primi 85, od kojih najviše na smer prehrambena tehnologija – 33. Na zootehnici je slobodno 21 mesto, na melioraciji zemljišta 16, a na poljoprivrednoj tehnici tri manje. Agroekonomiju će moći da se upišu svega dva kandidata. Sva mesta su samofinansirajuća.

Filološki fakultet moći će u septembru da podeli čak 52 budžetska indeksa, sve na grupama za srpski jezik i književnost. Na ovim grupama ostala su i 134 mesta na samofinansiranju. Po tri mesta za samofinansirajuće ostala su na grupama za albanski i mađarski, po jedno više na bugarskom i bibliotekarstvu, devetoro će moći da upiše engleski, opštu književnost 24, a francuski jezik i književnost – 33 brucoša. Ukupno su ostala 204 samofinansirajuća mesta.

Na Tehnološko-metalurškom fakultetu ostalo je 19 slobodnih mesta na smeru za tehnologiju tekstila, od kojih su četiri budžetska. Pravoslavni bogoslovski će moći da upiše 22, a Fizički 28 studenata. Mesta će biti i na Šumarskom fakultetu.

- Nema značajnih razlika u odnosu na prošlu godinu – kaže za „Novosti“ prof. dr Nada Kovačević, prorektorka za nastavu Univerziteta u Beogradu. – Većina fakulteta je popunila predviđene kvote za budžet i samofinansiranje. Komisija tek treba da zaseda, utvrdi broj slobodnih mesta i raspiše konkurs za septembarski upisni rok.

Ni Univerzitet u Novom Sadu nije do kraja sveo račune, ali mesta će zasigurno biti na Pedagoškom (131), Učiteljskom na mađarskom jeziku (16), Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja 133, Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin (82), kao i na Akademiji umetnosti (23).

Na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici prijemne ispite u septembru organizovaće svi fakulteti. Ukupno je ostalo 270 budžetskih i 554 samofinansirajuća mesta.

Državni univerzitet u Novom Pazaru moći će da upiše 134 budžetska i 119 samofinansirajućih akademaca.

Narednih dana konkurs za septembar objaviće i univerziteti u Nišu i Kragujevcu.

Izvor: novosti.rs

7404-find+er@path

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.