6 trikova za „hvatanje” beležaka

sep 26, 2014

Jedna od najvažnijih studentskih veština jeste takozvano „hvatanje” beležaka na predavanjima. Nije konstantno pisanje najvažniji deo u pisanju beležaka. Ima tu još nekoliko važnih trikova koje dobar student mora znati. Veština „hvatanja” beležaka  zasniva se na sledećim stavkama:

1. Pišite više, ne manje - Na predavanjima bi trebalo da zapišete što više detalja koji su vam neophodni da shvatite odgovarajuću materiju. Naravno, važno je i da to što ste zapisali bude smisleno i da ipak (koliko god je to u brzini moguće) ima neku strukturu koja će vam kasnije olakšati praćenje onog što ste zapisali. Optimalna dužina teksta sa predavanja koje traje 60 minuta je oko 3 ili 4 strane A4 formata. Naravno, treba uzeti u obzir materiju. Ne možete zapisati tekst iste dužine na predavanjima iz različitih oblasti.

2. Dolazite na predavanja informisani o tome o čemu ćete slušati - Za slučaj da vam je plan rada za tekući semestar dostupan (na oglasnoj tabli, dobili ste silabus od profesora, na sajtu fakulteta je izložen plan predavanja…) olakšajte sebi praćenje predavanja i informišete se o temi kojom ćete se baviti. To naravno ne znači da treba unapred da učite ono što ćete tek slušati, već samo da se upoznate sa nekim pojmovima. Tako će vam kasnije i organizovanje beležaka biti lakše. I obavezno: ukoliko vaš professor nije naslovio neko predavanje, radi lakšeg tumačenja onoga što ste pisali, beležite naslove.

 3. Zapisujte profesorove, a ne svoje ideje - Studenti su skloni da tokom predavanja zapisuju svoja pitanja, mišljenja, razmišljanja. U kasnijoj fazi, to je koristan način da sebi nešto približite i razjasnite. Ipak, na predavanjima se držite onoga što govori profesor, jer to će vam tražiti na ispitu. Zar ne? Osim toga, veoma je važno da ne prepričavate profesorove reči kada koristi stručnu ternminologiju. Zapisujte novu terminologiju, da biste je lakše usvojili.

4. Zaboravite komplikovane sisteme beleženja i mape uma - Šta god vam govorili o raznoraznim naprednim sistemima za hvatanje beležaka, crtanju mapa uma, nisu vam neophodni. Štaviše, samo će vas usporavati i ometati. Dovoljno je da po tačkama beležite celine koje vam profesor izlaže. Kasnije vi možete koristiti različite sisteme organizovanja beležaka dok učite. Ukoliko vam je ipak lakše da u pisanju beležaka koristite ilustracije, poređenja, primere, možete to činiti. Samo je važno da vam to bude razumljivo kada beleške budete iščitavali.

5. Hvatajte ključne napomene profesora - Profesori često pokušavaju da obeleže najvažnije delove svog predavanja sa frazama kao što su „ključna stvar u ovome jeste… ”, „posebno je važno napomenuti da … ” i „treba imati u vidu da … ”. Momentalno se uključujte u predavanje i zapisujte svaku reč nakon ovih izgovorenih fraza, pošto se uglavnom uspostavi da to zaista i budu kasnije ključne stvari na ispitu.

6. Fokusirajte se na strukturu – Svako predavanje ima svoju strukturu: centralnu tačku sa nizom stavki koje grade ovu tačku. Budite fokusirani na samu strukturu tako što ćete znati da prepoznate šta je centralna tačka a šta su pomoćne stavke oko nje.  Iz svojih beležaka pokušajte da nadjete odgovor na pitanja: Šta je glavni fokus predavanja? Zašto se profesor odlučio baš za ove tačke kao centralni fokus predavanja?

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.