Školarine za upis na fakultete

Školarina je novčana naknada za redovne usluge koje visokoškolska ustanova pruža studentu u okviru ostvarivanja studijskog programa. Školarinom se utvrđuju troškovi studija za jednu školsku godinu, odnosno za sticanje 60 ESPB bodova. Plaćaju je studenti koji se školuju u statusu samofinansirajućeg studenta, odnosno oni čije se školovanje ne finansira iz budžeta države.

Iznose školarina određuju fakulteti u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove. Na fakultetima Univerziteta u Beogradu visine školarina su različite i njihovi iznosi se kreću od 45.000 do 240.000 dinara. Najskuplje školovanje je na Arhitektonskom fakultetu, dok je školarina na Rudarsko-geološkom fakultetu najniža.

Školarine na fakultetima Univrziteta u Beogradu mogu se uplatiti u nekoliko rata, gde se najčešće prva rata uplaćuje prilikom upisa na fakultet.

Za studente koji nisu u mogućnosti da odjednom plate školarine, banke u Srbiji odobravaju specijalizovane studentske kredite. Nosioci ovih kredita su roditelji, ali to mogu biti i studenti pod uslovom da imaju stalan posao duže od šest meseci. Kamate se kreću od 10 do 30 procenata, a rok otplate je i do sedam godina.

U narednoj tabeli možete pogledati odnos broja budžetskih i samofinansirajućih studenata kao i iznose školarina u dinarima.

Školarine za upis na fakultete 2014/15.

Napomena: * Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2014/2015. godinu.
Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinsirajućih studenata.

Fakultet * Budžet Samofinansiranje Min. poena
za budžet
Ukupno Školarina
Arhitektonski fakultet 200 104 71.38 304 240.000
Biološki fakultet 160 70 80.18 230 80.000
Ekonomski fakultet 570 780 87.82 1350 od 85.272   do 112.200
Elektrotehnički fakultet 400 100 73.52 500 99.000
Fakultet bezbednosti 150 240 92.18 390 106.500
Fakultet organizacionih nauka 385 285 93.70 670 140.000
Fakultet političkih nauka 150 350 75.30 500 99.500 i 91.500
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja 160 0 68.20 160 147.000
Fakultet veterinarske medicine 150 6 53.78 156 120.000
Fakultet za fizičku hemiju 80 20 50.00 100 66.000
Fakultet za spec. edukaciju i rehabilitaciju 180 90 70.14 270 78.000
Farmaceutski fakultet 250 74 73.75 324 145.000
Filološki fakultet 828 547 60.32 1375 119.000
Filozofski fakultet 638 70 51.76 708 118.548
Fizički fakultet 140 25 50.00 165 60.000
Geografski fakultet 140 170 88.22 310 80.000
Građevinski fakultet 280 120 63.64 400 100.000
Hemijski fakultet 145 15 58.20 160 90.000
Mašinski fakultet 520 20 56.74 540 66.000
Matematički fakultet 304 91 50.30 395 120.000
Medicinski fakultet 450 50 srpski/50 engleski 78.96 550 125.000
Poljoprivredni fakultet 670 300 50.00 970 85.000
Pravni fakultet 600 900 74.74 1500 95.000
Pravoslavni bogoslovski fakultet 150 80 50.00 230 105.000
Rudarsko-geološki fakultet 245 53 56.90 295 55.000
Saobraćajni fakultet 300 60 70.88 360 90.000
Stomatološki fakultet 185 40 73.92 225 180.000
Šumarski fakultet 239 106 50.00 345 60.000
Tehnički fakultet u Boru 240 0 50.00 240 50.000
Tehnološko-metalurški fakultet 305 75 50.00 380 60.000
Učiteljski fakultet 285 155 50.00 440 90.000

 

Napomena: Prikazani iznosi  minimalnih poena za budžet odnose se na školsku 2012/2013. godinu

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.