Pripremni kursevi

Pripremni kursevi za polaganje prijemnih ispita predstavljaju dobar način da se pripremite za predstojeće kvalifikacione ispite za upis na fakultet. Prednost ovakvih pripremnih kurseva jeste što na licu mesta dobijate informacije o celokupnom gradivu za polaganje prijemnog ispita, potreban materijal, kao i pomoć pri rešavanju zadataka ili savladavanju materije. Pomoć uglavnom dobijate od strane vaših budućih profesora na fakultetu na kom konkurišete, što predstavlja još jednu prednost. Kurseve organizuju fakulteti ili specijalizovane ustanove, obično 6 – 8 meseci pre termina prijemnih ispita, a same cene se razlikuju od fakulteta do fakulteta.

Na ovoj stranici možete pronaći aktuelne pripremne kurseve za polaganje prijemnih ispita.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.