Primeri testova za polaganje prijemnih ispita

U okviru svake pripreme za prijemni ispit jeste i upoznavanje sa formom ispitnog testa, kako bi maturanti bili konkretno upoznati sa onim što će ih očekivati prilikom polaganja. Na ovoj stranici vam pružamo uvid u izgled testova iz nekih prethodnih ciklusa prijemnih ispita, kako bi se što bolje pripremili za ispit i upisali željeni fakultet. Kategorija je pre svega informativnog karaktera i ažurira se svakim novim ispitnim testovima koji se dobijaju od fakulteta.

Primere pojedinih ispitnih testova nije moguće objaviti, s obzirom da je njih moguće pronaći isključivo u informativnim brošurama koje izdaju odredjeni fakulteti.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.