Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita – FASPER

feb 19, 2015

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita. U skladu sa strukturom prijemnog ispita, nastava se organizuje iz sledećih predmeta: psihologija, biologija i sociologija u fondu od 20 časova po predmetu. Pripremna nastava će početi u maju mesecu i održavaće se vikendom u prostorijama fakulteta. Raspored grupa biće blagovremeno obajvljen na oglasnoj tabi i sajtu fakulteta. Cena po predmetu iznosi 7.000 dinara. Kandidat može da sluša jedan, dva ili sva tri predmeta.

Informacije o uplatama i početku pripremne nastave biće objavljene na portalu nakon što Fakultet objavi detaljne informacije.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.