Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita – Farmaceutski fakultet

feb 08, 2015

Sva obaveštenja na telefone:

Hemija: 011/ 3951-218

Matematika: 011/ 3951-299

fax: 011/ 3972-840, 3974-349

Nastava se organizuje iz predmeta:

fond časova                             cena

Matematika       80      27000,00 RSD
Hemija        80      27000,00 RSD

 

Polaznici pripremne nastave mogu da se odluče za pohađanje samo jednog od kurseva.

U slučaju pohađanja oba kursa uplatu izvršiti na posebnim uplatnicama (uplatnice popuniti čitkim slovima sa imenom i prezimenom polaznika kursa).

Uplatu za pripremnu nastavu za jedan ili oba predmeta izvršiti najkasnije do 06.12.2014. na žiro račun Farmaceutskog fakulteta:

Primalac: Farmaceutski fakultet u Beogradu, Vojvode Stepe 450
Svrha doznake: Priprema za prijemni ispit (navesti predmet, hemija ili matematika)
Iznos: 27000,00
Žiro račun: 840-1127666-05
Poziva na broj 14

 

Nastava se održava subotom i nedeljom u amfiteatru 4 (A4) Farmaceutskog fakulteta.

Prvi termin hemija, 6. decembar 2014., 14-17 časova.

Prvi termin – matematika, 7. decembar 2014., 10-14 časova.

Kompletan raspored pripremne nastave možete pogledati ovde.

LITERATURA:

Matematika

- Srednjoškolski udžbenici i zbirke od I do IV razreda.

Oblasti: 1. Stepenovanje i korenovanje, 2. Algebarske jednačine i nejednačine, 3. Eksponencijalna i

logaritamska funkcija, 4. Trigonometrija, 5. Analitička geometrija, 6. Operacije sa funkcijama,

7. Binomna formula. Aritmetički i geometrijski niz, geometrijski red. 8. Razni zadaci (iz prethodnih oblasti)

- J.Kečkić, S.Nikčević, D. Ranković, J.Jocković: Matematika, priprema prijemnog ispita za

Farmaceutski fakultet   (izdavač Alexandria, Beograd, izdanje 2013) (može se kupiti u knjižari

„Grafopan“, Vojvode Stepe br.8)

Hemija

- Miloje Rakočević, Rozalija Horvat: Hemija za I razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja

- Rozalija Horvat: Hemija za II razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja

- Radivoje Nikolajević, Milena Šurjanović: Zbirka zadataka iz Opšte i neorganske hemije za I i II

razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja

- Aleksandra Stoiljkoić: Hemija za III razred

- Julijana Petrović, Smiljana Velimirović: Hemija za IV razred

- Tatijana Jovanović, Mira Čakar, Gordana Popović, Zagorka Korićanac, Vladimir Savić, Zorana

Tokić-Vujošević: Zbirka zadataka iz hemije za pripremu prijemnog ispita (može se kupiti u

   skriptarnici Farmaceutskog fakulteta)

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.