Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita – FON

feb 22, 2015

Fakultet organizacionih nauka Inovacioni centar u ulici Jove Ilića 154, Beograd organizuje Pripremnu nastavu iz MATEMATIKE za polaganje prijemnog ispita na FAKULTETU ORGANIZACIONIH NAUKA i TEHNIČKIM FAKULTETIMA (ELEKTROTEHNIČKI, SAOBRAĆAJNI, MAŠINSKI, GRAĐEVINSKI, TEHNOLOŠKO-METALURŠKI, RUDARSKI i MATEMATIČKI FAKULTET)

Mesto održavanja: FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
Dan održavanja: NEDELjA
Fond časova: 40
Oblik rada: U GRUPAMA DO 30 KANDIDATA
Početak nastave: NAKON FORMIRANjA GRUPE
Nastavu izvode: Profesori i asistenti Fakulteta organizacionih nauka
Informacije na telefon: 3950-811 radnim danom od 08 do 15 časova

Napomena:
Uplata se vrši na žiro račun: 160-312317-48 poziv na broj: 23
Svrha uplate: NAKNADA ZA PRIPREMNU NASTAVU IZ MATEMATIKE
Korisnik: INOVACIONI CENTAR FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA, Jove Ilića 154, Beograd

Prijave su otvorene!

Možete se prijaviti na sledećoj adresi http://math.fon.bg.ac.rs/?ppid=71

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.