Prijemni ispit za upis na Visoku poslovno tehničku školu strukovnih studija u Užicu

mar 12, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA VISOKE POSLOVNO TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU

Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija u prvu godinu osnovnih studija  upisuje 270 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 207 studenata koji plaćaju školarinu i to:

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Mašinstvo sa modulima: Proizvodno mašinstvo i Termotehnika 42 2 44
Građevinsko inženjerstvo – opšti smer 50 10 60
Inženjerstvo zaštite životne sredine 45 21 66
Informacione tehnologije 53 35 88
Menadžment 40 53 93
Turizam 30 63 93
Računovodstvo i revizija 10 23 33
477

Napomena: Odluka o broju studenata na budžetu nije još doneta.

Za upis u prvu godinu studija Visoke poslovno tehničke škole strukovnih studija u Užicu može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju i koji ostvare odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu. Školarina za samofinansirajuće studente prve godine u akademskoj 2013/14. iznosi 59.100 dinara. Školarina se može platiti u 10 mesečnih rata. Visoka škola utvrđuje jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Osnov za utvrđivanje redosleda kandidata je opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju I rezultat na prijemnom ispitu. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu. Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom i ima više od 30 bodova. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, i ima više od 51 boda.

POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA:

  • Prijavni list
  • NEOVERENE fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole, diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu i izvod iz matične knjige rođenih
  • ORIGINALNA DOKUMENTA iz prethodnog stava NA UVID
  • Uplatnica na iznos od 5.000,00 dinara

 

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA VISOKE POSLOVNO TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU

Za studijske programe: Mašinstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Informacione tehnologije, Građevinsko inženjerstvo – opšti smer i Menadžment kandidati polažu prijemni ispit iz opšteg znanja i matematike.

Za studijski program Turizam prijemni ispit obuhvata proveru znanja testiranjem iz: nacionalne geografije, ekonomike i organizacije poslovnih sistema, opšte kulture I engleskog ili Ruskog jezika.

Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način: rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova. Uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova. Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva.

 

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA VISOKE POSLOVNO TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU – VISOKOŠKOLSKA JEDINICA U KRAGUJEVCU

Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija – Visokoškolska jedinica u Kragujevcu u prvu godinu osnovnih studija  upisuje 33 studenata koji plaćaju školarinu i to:

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Menadžment u Kragujevcu 33 33

Napomena: Odluka o broju studenata na budžetu nije još doneta.

Za upis u prvu godinu studija Visoke poslovno tehničke škole strukovnih studija u Užicu može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u trogodišnjem ili četvorogodišnjem trajanju i koji ostvare odgovarajući uspeh na prijemnom ispitu. Školarina za samofinansirajuće studente prve godine u akademskoj 2013/14. iznosi 88.000 dinara. Školarina se može platiti u 10 mesečnih rata. Visoka škola utvrđuje jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Osnov za utvrđivanje redosleda kandidata je opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju I rezultat na prijemnom ispitu. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija. Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom i ima više od 30 bodova.

POTREBNA DOKUMENTA ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA:

  • Prijavni list
  • NEOVERENE fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole, diploma o položenom završnom odnosno maturskom ispitu i izvod iz matične knjige rođenih
  • ORIGINALNA DOKUMENTA iz prethodnog stava NA UVID
  • Uplatnica na iznos od 5.000,00 dinara
  • Plastična providna fascikla

 

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA VISOKE POSLOVNO TEHNIČKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U UŽICU – VISOKOŠKOLSKA JEDINICA U KRAGUJEVCU

Za studijski program: Menadžment kandidati polažu prijemni ispit iz opšteg znanja i matematike.

Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način: rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova. Uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova. Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva.

 * Informacije o datumu prijemnog ispita i školarini će biti ažurirane nakon što fakulteti objave zvanične podatke za ovu godinu.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.