Prijemni ispit za upis na Učiteljski fakultet u Beogradu

feb 23, 2015

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE:

Obrazovanje učitelja (240 ESPB)
Obrazovanje vaspitača (240 ESPB)

BROJ STUDENATA:

Na studijski program za obrazovanje učitelja upisuje se ukupno 300 studenata i to 190 studenata na teret budžeta i 110 samofinansirajućih. Nastava na studijskom programu za obrazovanje učitelja se izvodi u Beogradu, Vršcu i Novom Pazaru
U Beogradu se upisuje 140 studenata, 95 na budžetu i 45 samofinansirajućih;
U Nastavnom odeljenju u Novom Pazaru se upisuje 80 studenata – 50 na budžetu i 30 samofinansirajućih;
U Nastavnom odeljenju u Vršcu se upisuje 80 studenata – 45 na budžetu i 35 samofinansirajućih;
Studenti u Vršcu imaju mogućnost da se opredele za akreditovani modul za nastavu na rumunskom jeziku.

Na studijski program za obrazovanje vaspitača upisuje se ukupno 140 studenata i to 95 na teret budžeta i 45 samofinansirajućih.

* Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.
Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit koji se sastoji iz dva dela:

- Provere govornih, muzičkih i fizičkih sposobnosti na kojoj treba postići zadovoljavajući
uspeh. Ispit je eliminatornog karaktera (ne boduje se).

- Testova:

a) srpskog jezika i književnosti
b) opšte kulture i informisanosti.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 99.000,00 dinara
VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 2.000,00 evra

PDF konkursa

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.