Prijemni ispit za upis na Stomatološki fakultet u Beogradu

mar 11, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA STOMATOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

STUDIJSKI PROGRAM ZA KOJI SE KONKURS RASPISUJE:

Integrisane studije stomatologije (360 ESPB)
Integrisane studije stomatologije na engleskom jeziku (360 ESPB)

BROJ STUDENATA:

Na integrisane akademske studije stomatologije upisuje se 220 studenata i to 200* studenata koji se finansiraju iz budžeta i 20 samofinansirajućih studenata, a za program na engleskom jeziku 20 samofinansirajućih studenata.

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

POSEBNI USLOVI ZA UPIS:

Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji su stekli srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, i to završenu gimnaziju ili srednju školu medicinskog usmerenja.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u I godinu integrisanih studija stomatologije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova. i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom srednjoškolskog obrazovanja podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u I, II, III i IV razredu pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Rezultat koji kandidat postigne prilikom polaganja testa na prijemnom ispitu ocenjuje se od 0 do 60 bodova, (po predmetu 30 bodova).

Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang-listu za kandidate. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu Integrisanih studija stomatologije.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta Republike Srbije ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi, do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod.

Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finasira (samofinasirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinasirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

PRIJEMNI ISPIT:

Na prijemnom i ispitu polažu se testovi iz nastavnih predmeta hemija i biologija, koji se boduju od 0 do 30 bodova po predmetu.

VISINA ŠKOLARINE:

VISINA ŠKOLARINE za samofinansirajuće studente, državljane Republike Srbije iznosi 180.000,00 dinara, a za program na engleskom jeziku iznosi 5.000,00 evra.
VISINA ŠKOLARINE za studente strane državljane iznosi 5.000,00 evra

PDF Konkurs

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.