Prijemni ispit za Rudarsko geološki fakultet u Beogradu

mar 02, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA RUDARSKO – GEOLOŠKOM FAKULTETU U BEOGRADU

Rudarsko – geološki fakultet u prvu godinu osnovnih studija Rudarsko – geološki fakultet upisuje 245 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 50 studenata koji plaćaju školarinu i to:

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Rudarsko inženjerstvo 65 15 80
Inženjerstvo nafte i gasa 25 5 30
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu 35 5 40
Geologija 60 13 73
Hidrogeologija 30 6 36
Geotehnika 20 4 24
Geofizika 10 5 15

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je
studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom
ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polaže prijemni ispit iz najmanje jednog, a najviše dva od navedenih predmeta: Matematika, ili Fizika, ili Hemija po sopstvenom izboru. Ako kandidat polaže prijemni ispit iz dva predmeta, za utvrđivanje rang liste računaće se onaj na kome osvoji više bodova.

Kandidati koji su položili prijemni ispit na drugim prirodnim i tehničkim fakultetima u sastavu Univerziteta u Beogradu iz predmeta Matematika, Fizika ili Hemija, mogu se upisati u slučaju nepopunjenog ukupnog broja slobodnih mesta i postojanja naknadnih rokova za upis.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije iznosi 57.000,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane iznosi 1.150,00 evra

PDF Konkurs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.