Prijemni ispit za upis na Visoku tehnološku školu strukovnih studija u Šapcu

mar 07, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA VISOKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ŠAPCU

Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu u prvu godinu osnovnih studija upisuje 297 studenata državljana Republike Srbije i studenata srpske nacionalnosti iz susednih zemalja i neograničen broj studenata stranih državljana i to:

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Proizvodne tehnologije 24 20 44
Zaštita životne sredine 11 11 22
Inženjerski menadžment 33 33 66
Farmacija 11 11 22
Informacione tehnologije 55 55 110
Gastronomija  16 17 33
UKUPNO 150 147 297

 

Za upis u prvu godinu osnovnih studija na Visokoj tehnološkoj školi strukovnih studija u Šapcu može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje i koji ostvare odgovarajući uspeh na klasfikacionom (prijemnom) ispitu i polože upisno testiranje. Kandidati se rangiraju na osnovu ukupnog broja bodova dobijenih na osnovu:

Opšteg uspeha u srednjoj školi – 40% ukupnog skora iUspeha na upisnom testiranju –  60% ukupnog skora.

 

Za prijavu za prijemni ispit je potrebno:

  • fotokopije svedočanstava o završenim svim razredima srednje škole (original na uvid)
  • fotokopija diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu (original na uvid)
  • fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih
  • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 2.000 dinara

 

PRIJEMNI ISPIT ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA VISOKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ŠAPCU

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit po nastavnom planu i programu iz srednje škole koji se sastoji iz testa iz odgovarajuće oblasti i to:

-          Za studijske programe: Informacione tehnologije i Inženjerski menadžment kandidati polažu prijemni ispit iz informatike.

-          Za studijske programe: Proizvodne tehnologije, Zaštita životne sredine i Farmacija kandidati polažu prijemni ispit iz hemije.

-          Za studijski program Gastronomija kandidati polažu prijemni ispit iz kuvarstva.

Test se sastoji od 30 pitanja. Sva pitanja nalaze se u informatoru koji se može preuzeti sa sajta škole: www.vtssa.edu.rs

Na prijemnom ispitu moguće je ostvariti maksimalno 100 poena, od čega maksimalno 40 poena na osnovu postignutog uspeha u srednjoj školi i maksimalno 60 poena na osnovu kvalifikacionog testa.

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA VISOKE TEHNOLOŠKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA U ŠAPCU

Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šapcu u prvu godinu specijalističkih studija upisuje 35 studenata državljana Republike Srbije i studenata srpske nacionalnosti iz susednih zemalja i neograničen broj studenata stranih državljana i to:

 

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Inženjerski menadžment 0 35 35

 

Na specijalističke studije može se upisati lice sa završenim osnovnim strukovnim studijama (studije provg stepena) iz polja tehničko-tehnoloških nauka.

Kandidati se rangiraju prema uspehu postignutom na osnovnim studijama.

Uz prijavu (dobija se u Školi), kandidati podnose fotokopije sledećih dokumenata:

  • izvod iz matične knjige rodjenih,
  • diplomu sa dodatkom diplome o završenoj visokoj strukovnoj školi.

Kandidati podnose na uvid originalna dokumenta, čije fotokopije Škola zadržava.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne upiše u predvidjenom roku, Škola će narednog dana upisati umesto njega drugog kandidata, prema redosledu na jedinstvenoj rang listi.

Učesnik konkursa koji smatra da redosled kandidata na rang listi nije utvrdjen na način predvidjen konkursom može podneti prigovor direktoru Škole u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Konkursni materijal se može predati lično na Studentskoj službi Škole ili preporučenom pošiljkom na adresu Visoka tehnološka škola strukovnih studija, Šabac, ul. Hajduk Veljkova br. 10.

Više informacija se može dobiti:

 * Informacije o datumu prijemnog ispita i školarini će biti ažurirane nakon što fakulteti objave zvanične podatke za ovu godinu.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.