Prijemni ispit za upis na Visoku školu tehničkih strukovnih studija Čačak

mar 03, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA VISOKE ŠKOLE TEHNIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA ČAČAK

Visoka škola tehničkih strukovnih studija u Čačku u prvu godinu osnovnih studija upisuje 330 studenata i to:

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Elektrotehnika i računarstvo 92
Mašinstvo i inženjerska informatika 82
Grafička tehnika 40
Proizvodni menadžment 60
 

 

USLOVI UPISA:
Pravo upisa na studije imaju svi kandidati sa završenom srednjom školom.
Svi kandidati polažu prijemni iz TESTA ZNANjA ili MATEMATIKE, po izboru.
Informator sa zbirkom rešenih zadataka i testom znanja za polaganje prijemnog ispita može se nabaviti u Školi ili poručiti telefonom: 032 302-782 / 302-791 / 302-755

 

DOKUMENTA POTREBNA ZA PRIJAVU NA KONKURS:

• Prijavni list (na obrascu Škole),
• Kopije svedočanstava svih razreda srednje škole (orginali na uvid),
• Kopija diplome završene srednje škole (original na uvid),
• Kopija izvoda iz matične knjige rođenih (original na uvid),
• Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 3.500.00 dinara (Napomena: Kopije dokumenata ne moraju biti overene).

DOKUMENTA POTREBNA ZA UPIS PRIMLjENIH KANDIDATA:

• Originala dokumenta: svedočanstva, diploma i izvod iz knjige rođenih;
• Dve fotografije dimenzija, okvirno 3,5 x 4,5 cm;
• Osiguranje, indeks i obrasci za upis (kupuju se u Školi) ukupno 1000,00 dinara,
• Dokaz o uplati naknade za studentski fond (iznos 800,00 dinara)
• Dokaz o uplati prve rate školarine za samofinansirajuće studente (iznos 20.000,00).

VISINA ŠKOLARINE (za samofinansirajuće studente):
• Školarina iznosi 70.000 dinara, sa mogućnošću plaćanja na jedanaest rata;
• Prva rata iznosi 20.000,00 dinara;
• Preostali iznos se plaća na deset mesečnih rata po 5.000,00 dinara;
• Školarina za strane državljane iznosi 1000 eura, u dinarskoj protivvrednosti.

RANGIRANjE KANDIDATA:
Redosled kandidata za upis u prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat za upis na studije može osvojiti ukupno 100 bodova, i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Po osnovu uspeha u srednjoj školi kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na prijemnom ispitu kandidat može ostvariti najviše 60 bodova. Kandidatima koji su završili trogodišnju srednju školu, uspeh iz treće godine se računa i kao uspeh iz četvrte godine. Konačna rang lista je osnov za upis kandidata na studije.

Kandidat se može upisati u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis na teret budžeta i ako osvoji više od 50 bodova. Kandidat se može upisati u statusu studenta koji se sam finansira ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova. Kandidatima koji su osvojili jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, priznaje se maksimalni broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

Lica sa posebnim potrebama mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim potrebama a u skladu sa objektivnim mogućnostima Škole.

Ukoliko se u prvom konkursnom roku ne popune sva slobodna mesta za upis studenata, Škola objavljuje drugi (septembarski) upisni rok, pod istim uslovima.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.