Prijemni ispit za upis na Univerzitet Educons

maj 21, 2015

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FAKULTETA UNIVERZITETA EDUCONS

I UNIVERZITET EDUCONS upisuje:

1. Studijski program Poslovna ekonomija

- na I godinu osnovnih akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku – do 150 studenata

- na I godinu osnovnih akademskih studija na daljinu – do 45 studenata

- na jednogodišnje master akademske studije na srpskom i engleskom jeziku – do 100 studenata

- na I godinu doktorskih studija na srpskom i engleskom jeziku – 10 studenata

- školarina na osnovnim studijama iznosi 1.390 evra po godini, master studijama 1.500 evra po godini, doktorskim studijama 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti po godini, uz mogućnost plaćanja na rate

2. Studijski program Menadžment

- na I godinu osnovnih akademskih studija – do 90 studenata

- školarina na osnovnim studijama iznosi 1.390 evra u dinarskoj protivvrednost po godini, uz mogućnost plaćanja na rate

3. Studijski program Zelena ekonomija

- na I godinu master akademskih studija – do 25 studenata

- školarina na master studijama iznosi 3.000 evra u dinarskoj protivvrednost po godini, uz mogućnost plaćanja na rate

4. Studijski program Zaštite životne sredine

- na I godinu osnovnih akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku – do 45 studenata

- na I godinu master akademskih studija na srpskom i engleskom jeziku – do 20 studenta

- na I godinu doktorskih studija na srpskom i engleskom jeziku – 5 studenata

- školarina na osnovnim studijama iznosi 1.590 evra po godini, master studijama 2.000 evra po godini, doktorskim studijama 2.500 evra u dinarskoj protivvrednost po godini, uz mogućnost plaćanja na rate

5. Studijski program Akademije klasičnog slikarstva

- na I godinu osnovnih akademskih studija – do 20 studenata

- na I godinu master akademskih studija – do 20 studenata

- na I godinu doktorskih studija – 3 studenta

- školarina na osnovnim studijama iznosi 2.700 evra po godini, master studijama 3.000 evra po godini, doktorskim studijama 4.000 evra u dinarskoj protivvrednost po godini, uz mogućnost plaćanja na rate

6. Studijski program doktorskih studija Poljoprivredne nauke – u sedištu

- na I godinu doktorskih studija na srpskom i engleskom jeziku – 10 studenata

- školarina na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate

7. Studijski program Ekološke poljoprivrede, Visokoškolska jedinica u Svilajncu

- na I godinu osnovnih akademskih studija – do 50 studenata

- na jednogodišnje master akademske studije – do 32 studenta

- školarina na osnovnim studijama iznosi 1.390 evra po godini, master studijama 1.500 evra za godinu dana u dinarskoj protivvrednosti, uz mogućnost plaćanja na rate

8. Studijski program Primenjena bezbednost

- na I godinu osnovnih akademskih studija – do 120 studenata

- na I godinu osnovnih akademskih studija na daljinu – do 36 studenata

- na I godinu master akademskih studija – do 50 studenta

- na jednogodišnje specijalističke strukovne studije – do 50 studenata

- na I godinu doktorskih studija– 10 studenata

- školarina na osnovnim studijama iznosi 1.390 evra po godini, master studijama 1.500 evra po godini, na specijalističkim strukovnim studijama iznosi 1.000 evra, na doktorskim studijama iznosi 2.500 evra u dinarskoj protivvrednost po godini, uz mogućnost plaćanja na rate

9. Studijski program Digitalna produkcija

- na I godinu osnovnih akademskih studija – do 60 studenata

- na I godinu master akademskih studija – do 32 studenta

- školarina na osnovnim studijama iznosi 1.590 evra po godini, master studijama 1.890 evra po godini, u dinarskoj protivvrednost, uz mogućnost plaćanja na rate

10. Studijski program Informatičko inženjerstvo

- na I godinu osnovnih akademskih studija – do 60 studenata

- školarina na osnovnim studijama iznosi 1.590 evra u dinarskoj protivvrednost po godini, uz mogućnost plaćanja na rate

11. Studijski program Ekološke poljoprivrede

- na I godinu osnovnih akademskih studija – do 50 studenata

- školarina na osnovnim studijama iznosi 1.390 evra po godini, uz mogućnost plaćanja na rate

12. Studijski program Razredna nastava – Visokoškolska jedinica u Tutinu

- na I godinu osnovnih akademskih studija – do 50 studenata po godini

- školarina na osnovnim studijama iznosi 1.390 evra po godini, uz mogućnost plaćanja na rate

II FAKULTET ZA SPORT I TURIZAM – NOVI SAD upisuje

- Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Menadžment i biznis u turizmu (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani menadžer) – 50 studenata

- Osnovne akademske studije (240 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Diplomirani profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata

- Master akademske studije (60 ESPB) – Turizam i razvoj (za sticanje akademskog zvanja Master menadžer) – 25 studenata

- Master akademske studije (60 ESPB) – Fizičko vaspitanje i sport (za sticanje akademskog zvanja Master profesor fizičkog vaspitanja i sporta) – 50 studenata

- Doktorske studije (180 ESPB) Fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka – fizičko vaspitanje, sport i kineziterapija) – 6 studenata

- Doktorske studije (180 ESPB) – Menadžment održivog razvoja u turizmu (za sticanje akademskog zvanja Doktor nauka-menadžment i biznis) – 5 studenata

Osnovne akademske studije

Pravo prijave na konkurs za upis na osnovne akademske studije ima lice koje ima završenu srednju školu. Prilikom prijave kandidat podnosi Studentskoj službi Fakulteta sledeća dokumenta:

- Izvod iz matične knjige rođenih;

- Diplomu o završenom srednjem obrazovanju;

- Svedočanstva;

- Dve fotografije (za indeks)

- Uplatnicu na 6000,00 dinara za prijemni ispit

- Lekarsko uverenje ( za upis na studijski program Fizičko vaspitanje i sport)

III FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO – POLITIČKE STUDIJE – NOVI SAD upisuje

Studijski programi

- Osnovne akademske studije prava – 80 studenata

- Osnovne akademske studije politikologije – 60 studenata

- Master akademske studije prava – 30 studenata

- Master akademske studije politikologije – 30 studenata

Iznos školarine za osnovne akademske studije iznosi 1.480 EVRA u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS.

Iznos školarine za master akademske studije iznosi 1.700 EVRA u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS.

IV FAKULTET ZA PROJEKTNI I INOVACIONI MENADŽMENT upisuje

- Osnovne akademske studije Projektni menadžment – 90 studenata

- Osnovne akademske studije Poslovni i inovacioni menadžment – 30 studenata

- Master akademske studije Projektni menadžment – 50 studenata

- Master akademske studije Poslovni i inovacioni menadžment – 25 studenata

Iznos školarine za osnovne akademske studije iznosi 960 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS.

Iznos školarine za master akademske studije iznosi 1.250 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS.

Prijemni ispit će se održati dana 10.07.2015.godine.

USLOVI UPISA

Pravo upisa na I godinu osnovnih akademskih studija imaju kandidati sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem, a na II, III i IV godinu osnovnih akademskih studija mogu se upisati kandidati saglasno odluci komisije Fakulteta.

Pravo upisa na master akademske studije koje traju dve godine (i vrednuju se sa 120 ESPB) imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama prvog stepena i ostvarenih 180 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta. Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program „Zelena ekonomija“ moraju pored opštih uslova, ispuniti i uslov vladanja engleskim jezikom.

Pravo upisa na master akademske studije koje traju jednu godinu (i vrednuju se sa 60 ESPB) imaju kandidati sa završenim fakultetom u četvorogodišnjem trajanju ili oni koji su ostvarili 240 ESPB iz odgovarajućeg polja, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Pravo upisa na specijalističke strukovne studije imaju kandidati sa završenim osnovnim strukovnim ili akademskim studijama prvog stepena i ostvarenih 180 ESPB iz oblasti za koje se studije organizuju, a iz drugih polja u skladu sa odlukom komisije Fakulteta.

Pravo upisa na I godinu doktorskih akademskih studija imaju kandidati sa završenim master akademskim studijama, koji su u prethodnom školovanju stekli najmanje 300 ESPB bodova i ukupnom prosečnom ocenom na osnovnim i master studijama od najmanje 8, kao i uspunjenim drugim uslovima u skladu sa Zakonom, Pravilnikom i studijskim programima. Pravo upisa na II i III godinu doktorskih akademskih studija imaju studenti doktorskih studija u skladu sa komisije Fakulteta.

Redosled kandidata za upis na I godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja i rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Redosled kandidata za upis na master akademske studije i doktorske studije utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom nivou obrazovanja. Na studije se mogu, pod istim uslovima, upisati domaći i strani državljani, u skladu sa Zakonom.

* Informacije o datumu prijemnog ispita i školarini će biti ažurirane nakon što fakulteti objave zvanične podatke za ovu godinu.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.