Prijemni ispit za upis na Fakultet dramskih umetnosti

maj 13, 2015

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI U BEOGRADU

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA

Fakultet dramskih umetnosti upisuje 86 studenta u prvu godinu osnovnih akademskih studija: do 59 studenta koji se finansiraju iz budžeta i do 27 studenata koji se sami finansiraju.

Studijski program/Broj studenata

iz budžeta

koji plaćaju školarinu

GLUMA do 12

do 10

do 2

POZORIŠNA I RADIO REŽIJA do 5

do 4

do 1

DRAMATURGIJA do 10

do 7

do 3

MENADŽMENT I PRODUKCIJA POZORIŠTA, RADIJA I KULTURE do 20

do 10

do 10

FILMSKA I TV REŽIJA dо 7

do 5

do 2

FILMSKA I TV PRODUKCIJA dо 12

do 8

do 4

КАМЕRА dо 7

do 6

do 1

МОNTAŽA dо 8

do 5

do 3

SNIMANJE I DIZAJN ZVUKA dо 10

do 6

do 4

 

1. Svi kandidati koji konkurišu za upis polažu ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, kao neophodan uslov za upis. Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti, posebno za svaki studijski program, sadrži: proveru talenta, to jest, neophodnog znanja iz oblasti matičnih i srodnih predmeta; proveru psihičkih i fizičkih sposobnosti, sklonosti i osobina ličnosti neophodnih za bavljenje umetničkim radom, odnosno određenim zanimanjem iz oblasti dramskih umetnosti koje se obrazuju na Fakultetu dramskih umetnosti. Provera se vrši kroz praktične zadatke, usmene ispite, pismene radove, testove i intervjue.

2. U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i lice koje nema završeno srednje obrazovanje ako položi posebni dopunski ispit prema programu obrazovanja za srednje škole društveno-jezičkog smera iz predmeta: a) srpski jezik i književnost, b) istorija, v) strani jezik (engleski, francuski, nemački ili ruski) i g) umetnost (likovna i muzička).

3. Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

4. Pod opštim uspehom u srednjem obrazovanju, podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu. Opšti uspeh u srednjem obrazovanju računa se zaokruživanjem na dve decimale. Po ovom osnovu, kandidat može steći najmanje 8, a najviše 20 bodova.

Rezultat koji kandidat postiže na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti ocenjuje se od 0 do 80 bodova.

5. Pravo na rangiranje na jedinstvenoj rang-listi stiče kandidat koji je položio ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Fakultet utvrđuje redosled kandidata koji su položili ispit za proveru sklonosti i sposobnosti po broju ukupno postignutih bodova i to: student koji se finansira iz budžeta i student koji se sam finansira.

6. Student može biti finansiran iz budžeta ukoliko je rangiran do broja odobrenog za upis kandidata koji se finansiraju iz budžeta, a koji je određen ovim konkursom i ima najmanje 51 bod.

Kandidat može biti upisan kao student koji se sam finansira, ukoliko se na jedinstvenoj rang-listi nalazi do broja odobrenog za upis samofinansirajućih studenata i koji je određen ovim konkursom, a ima više od 30 bodova.

7. U slučaju da dva kandidata imaju isti broj bodova, prilikom rangiranja prednost će se dati kandidatu koji je stekao veći broj bodova na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

8. Fakultet utvrđuje i objavljuje redosled kandidata koji je osnov za upis kandidata u skladu sa opštim odredbama zajedničkog konkursa za upis studenata

 

Visina školarine na Fakultetu dramskih umetnosti za studente osnovnih akademskih studija koji se sami finansiraju iznosi 200.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane iz susednih zemalja (Republike Mađarske, Rumunije, Republike Bugarske, Republike Makedonije, Republike Albanije, Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske i Crne Gore) na Fakultetu dramskih umetnosti iznosi 300.000,00 dinara.

Visina školarine za strane državljane na Fakultetu dramskih umetnosti iznosi 400.000,00 dinara.

Osnovne akademske studije na studijskim programima Fakulteta dramskih umtnosti traju četiri godine (8 semestara, 240 ESPB).

Mogućnost nastavka studija: master akademske studije, a zatim specijalističke akademske studije i doktorske akademske studije.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.