Prijemni ispit za upis na Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu

mar 03, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVOSLAVNO BOGOSLOVSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

 

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Bogoslovsko-katihetski program 90 45 135
Bogoslovsko-pastirski program  60 35 95

 

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE

Osnovne akademske studije – bogoslovsko-katihetski program (240 ESPB)
Osnovne akademske studije – bogoslovsko-pastirski program (240 ESPB)
BROJ STUDENATA:

Na osnovne akademske studije bogoslovsko-katihetski program upisuje se ukupno 135 studenata i to 90* studenata na teret budžeta i 45 samofinansirajućih studenata

Na osnovne akademske studije bogoslovsko-pastirski program upisuje se ukupno 95 studenata i to 60* studenata na teret budžeta i 35 samofinansirajućih studenata.

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT

Na prijemnom ispitu polaže se test poznavanja osnova bogoslovlja (40 pitanja); literatura: Tomas Hopko, Pravoslavna vera I-IV, Kragujevac: Kalenić, 1991-1998.) i test opšte informisanosti (20 pitanja). Kandidat na ovim testovima može osvojiti ukupno najviše 60 bodova.

VISINA ŠKOLARINE:

VISINA ŠKOLARINE za državljaneRepublike Srbije: 105.000,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 1.000,00 evra

- Za upis je potreban Blagoslov nadležnog episkopa.

PDF Konkurs

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.