Prijemni ispit za upis na Pravni fakultet u Beogradu

mar 04, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE: Osnovne akademske studije prava

BROJ STUDENATA:

Na osnovne akademske studije prava upisuje se 1450 studenata i to 600* studenata na teret budžeta i 850 samofinansirajućih studenata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (mora da izričito stoji takmičenje a ne smotra ili sl.) ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT:

Prijemni ispit se polaže iz : Istorije, Srpskog jezika i Ustava i prava građana. Prijemni ispit se sastoji od 60 pitanja i to: 25 pitanja iz Srpskog jezika, 25 pitanja iz Istorije i 10 pitanja iz Ustava i prava građana.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 95.000,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 2.100,00 evra

Bliža oobaveštenja na oglasnim tablama i sajtu Fakulteta

* Informacije o datumu prijemnog ispita i školarini će biti ažurirane nakon što fakulteti objave zvanične podatke za ovu godinu.

PDF Konkurs

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.