Prijemni ispit za upis na Pravni fakultet u Beogradu

mar 04, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE: Osnovne akademske studije prava

BROJ STUDENATA:

Na osnovne akademske studije prava upisuje se 1500 studenata i to 600* studenata na teret budžeta i 900 samofinansirajućih studenata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (mora da izričito stoji takmičenje a ne smotra ili sl.) ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT:

Prijemni ispit se polaže iz : Istorije, Srpskog jezika i Ustava i prava građana. Prijemni ispit se sastoji od 60 pitanja i to: 25 pitanja iz Srpskog jezika, 25 pitanja iz Istorije i 10 pitanja iz Ustava i prava građana.

PRIJAVA NA KONKURS:

Prijave na konkurs primaju se 24, 25, i 26. juna 2015. godine od 8 -14 časova

Polaganje prijemnog ispita obaviće se u ponedeljak 30. juna 2015. godine

Jedinstvena privremena rang lista biće objavljena 3. jula 2015.godine

Konačna rang lista biće objavljena do 8. jula 2015. godine

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 91.000,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 2.100,00 evra

Bliža oobaveštenja na oglasnim tablama i sajtu Fakulteta

* Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2015/2016. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinsirajućih studenata.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.