Prijemni ispit za upis na Matematički fakultet u Beogradu

mar 07, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA MATEMATIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Matematički fakultet u prvu godinu osnovnih studija upisuje 304 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 91 studenata koji plaćaju školarinu i to:

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Matematika 205 45 250
Informatika 79 41 120
Astronomija i astrofizika 20 5 25

 

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je
studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

* Postoji mogućnost povećanja broja studenata na studijskom programu Informatika u skladu sa Akcionim planom Vlade Republike Srbije.

**Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Kandidati za upis polažu prijemni

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

U slučaju da preostane slobodnih mesta, moći će da se upisuju i kandidati koji su se prijavili i na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu, ukoliko upisna komisija Matematičkog fakulteta zaključi da kandidat zadovoljava uslove konkursa i da prijemni ispit koji je kandidat polagao odgovara neophodnom prijemnom ispitu na Matematičkom fakultetu.

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit za upis na osnovne akademske studije polaže se iz Matematike.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 129.000,00 dinara.

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 3.500,00 evra.

PDF Konkurs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.