Prijemni ispit za upis na Hemijski fakultet u Beogradu

mar 09, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA HEMIJSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Hemijski fakultet u prvu godinu osnovnih studija upisuje 180 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 15 studenata koji plaćaju školarinu i to:

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Biohemija 45* 5 50
Hemija 75* 5 80
Hemija životne sredine
25* 5 30
Integrisane akademske studije nastave hemije
25* 0 25

 

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je
studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su ostvarili zapažene rezultate na Republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz hemije priznaje se maksimalan broj bodova na prijemnom ispitu iz hemije. Na internet prezentaciji Hemijskog fakulteta se objavljuje spisak kandidata koji su oslobođeni polaganja prijemnog ispita po ovoj osnovi.

PRIJEMNI ISPIT:

Kandidati koji konkurišu za studijske programe osnovnih akademskih studija Hemije i Hemije životne sredine polažu prijemni ispit iz hemije, dok kandidati koji konkurišu za studijski program Biohemije polažu prijemne ispite iz hemije i biologije (prijemni ispit iz biologije organizuje Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu).

Kandidati koji konkurišu za studijski program integrisanih akademskih studija Nastava hemije polažu prijemni ispit iz hemije.

Pitanja na prijemnom ispitu obuhvataju gradivo iz udžbenika za I, II, III i IV razred gimnazije prirodno-matematičkog smera.

Ukoliko po završenom upisu kandidata koji su polagali prijemni ispit na Hemijskom fakultetu ostane slobodnih mesta, na ta mesta mogu da konkurišu kandidati koji su polagali prijemni ispit iz hemije, odnosno hemije i biologije, na drugim fakultetima Univerziteta u Beogradu.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 102.000,00 dinara.

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane 2.500,00 evra.

PDF Konkurs

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.