Prijemni ispit za upis na Fizički fakultet u Beogradu

mar 01, 2014

U prvu godinu osnovnih studija Fizički fakultet upisuje 140 studenta koji se finansiraju iz budžeta i 25 studenata koji plaćaju školarinu i to:

Smer Budžet Samofinans. Ukupno
Opšta fizika (А) 25 0 25
Теоrijaksa i eksperimentalna fizika (Б) 45 5 50
Primenjena i kompjuterska fizika (Ц)* 40 10 50
Метеоrolija (М) 25 5 40

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

Za upis u prvu godinu osnovnih studija može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje.

Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže pismeno iz fizike ili matematike, ili i fizike i matematike  (pri čemu se u obzir uzima bolji rezultat).

Ukoliko po završenom upisu kandidata koji su polagali prijemni ispit na Fizičkom fakultetu ostane slobodnih mesta, na ta mesta mogu da konkurišu kandidati koji su položili prijemni ispit iz matematike ili fizike na nekom drugom fakultetu
Univerziteta u Beogradu.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 60.000,00 dinara.
VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 2.650,00 evra.

PDF Konkurs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.