Prijemni ispit za upis na Filozofski fakultet u Beogradu

mar 02, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Filozofski fakultet u prvu godinu osnovnih studija  upisuje 640 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 70 studenata koji plaćaju školarinu i to:

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Filozofija 65 5 70
Sociologija 90 10 100
 Pedagogija 55 5 60
Andragogija  25 5 30
Psihologija   78 10 88
Istorija 110 10 120
Istorija umetnosti  80 10 90
Arheologija 60 2 62
Etnologija i antropologija 50 5 55
Klasične nauke 25 5 30

 

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je
studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT:

Test opšte informisanosti i u zavisnosti od studijskog programa i: pismeni ispit – esej iz filozofije; test znanja iz sociologije; test znanja iz pedagogije ili psihologije; test znanja iz psihologije; test znanja iz istorije; test znanja iz istorije umetnosti; test znanja iz praistorije i istorije i kulture starog i srednjeg veka; test znanja iz struke- etnologija i antropologija; prevod rečenica sa grčkog ili latinskog jezika sa testom znanja iz gramatike srpskog jezika za kandidate koji su starogrčki ili latinski jezik učili u srednjoj školi ili test znanja iz istorije i gramatike srpskog jezika za kandidate koji u srednjoj školi nisu učili ni starogrčki ni latinski jezik.

VISINA ŠKOLARINE:

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 118.548,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 226.519,00 dinara

PDF Konkurs

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.