Prijemni ispit za upis na Farmaceutski fakultet u Beogradu

mar 11, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FARMACEUTSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE
- Integrisane akademske studije Farmacija
- Integrisane akademske studije Farmacija na engleskom jeziku
- Integrisane akademske studije Farmacija – medicinska biohemija

BROJ STUDENATA:

Na studijski program integrisanih akademskih studija Farmacija upisuje se ukupo 247 studenata i to 200* studenata na teret budžeta i 47 samofinansirajućih.

Na studijski program integrisanih akademskih studija Farmacija na engleskom jeziku upisuje se ukupo 5 studenata, svi u statusu samofinansirajućih.

Na studijski program integrisanih akademskih studija Farmacija – medicinska biohemija upisuje se ukupo 72 studenta i to 50* studenata na teret budžeta i 22 samofinansirajuća.

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT:

Prijemni ispiti se polažu iz predmeta Matematika i Hemija.

VISINA ŠKOLARINE:

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 145.000,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 2.500,00 evra

Za studijski program Farmacija na engleskom jeziku školarina i za naše i za strane državljane je 3.500,00 evra.

PDF konkursa možete preuzeti na sledećem linku

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.