Prijemni ispit za upis na Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu

mar 08, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FAKULTETA ZA FIZIČKU HEMIJU U BEOGRADU

STUDIJSKI PROGRAM ZA KOJI SE KONKURS RASPISUJE: Fizička hemija

BROJ STUDENATA:

Na studijski program osnovnih akademskih studija fizičke hemije upisuje se ukupno 100 studenata i to 80* na teret budžeta i 20 samofinansirajućih.

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT:

Prijemni ispit se polaže iz jednog od predmeta: matematika, fiziika, hemija, biologija ili fizička hemija.

Ukoliko po završenom upisu kandidata koji su polagali prijemni ispit na Fakultetu za fizičku hemiju ostane slobodnih mesta, na ta mesta mogu da konkurišu kandidati koji su položili prijemni ispit iz predmeta matematika ili fizika ili hemija ili fizička hemija, na nekom drugom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

VISINA ŠKOLARINE:

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 69.900,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 1. 800,00 evra

PDF konkursa možete preuzeti na sledećem linku.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.