Prijemni ispit za upis na Fakultet veterinarske medicine u Beogradu

mar 04, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FAKULTETA VETERINARSKE MEDICINE U BEOGRADU

STUDIJSKI PROGRAM ZA KOJI SE KONKURS RASPISUJE: Integrisane akademske studije veterinarske medicine

BROJ STUDENATA:
Na studijski program intergisanih akademskih studija upisuje se 156 studenata i to 150* na teret budžeta i 6 samofinansirajućih

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

POSEBNI USLOVI ZA UPIS:

U prvu godinu integrisanih osnovnih akademskih i master akademskih studija mogu da se upišu kandidati koji su završili srednju školu u četvorogodišnjem trajanju i to: gimnaziju opšteg, prirodnog ili društvenog smera, srednju veterinarsku školu, srednju poljoprivredno-tehničku školu, srednju hemijsko-tehničku školu, srednju medicinsku školu, srednju zubotehničku školu ili srednju farmaceutsku školu i sl.

Kandidati koji nisu imali latinski jezik u srednjoj školi polažu dopunski ispit iz latinskog jezika prema rasporedu koji će biti objavljen na internet stranici i oglasnoj tabli Fakulteta.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT:

Svi kandidati polažu prijemni ispit iz hemije i biologije u prostorijama Fakulteta.

VISINA ŠKOLARINE:

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 120.000.00 din

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 2.500,00 evra

PDF Konkurs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.