Prijemni ispit za upis na Fakultet političkih nauka u Beogradu

mar 06, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FAKULTETA POLITIČKIH NAUKA U BEOGRADU

Fakultet političkih nauka u prvu godinu osnovnih studija  upisuje 140 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 360 studenata koji plaćaju školarinu i to:

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Politikologija 35* 65 100
Međunarodna politika
35* 105 140
Novinarstvo 50* 110 160
Socijalna politika i socijalni rad 30* 70 100

 

 

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE
Osnovne akademske studije politikologije
Osnovne akademske studije međunarodne politike
Osnovne akademske studije novinarstva
Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za
proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT:

Za studijske programe osnovne akademske studije politikologije i međunarodne studije:

Test: Istorija (30 pitanja); Sociologija (20 pitanja); Ustav i prava građana, (10 pitanja)

Za studijski program osnovne akademske studije novinarstva :

Test: Srpski jezik i književnost (30 pitanja); Sociologija, (20 pitanja); Ustav i prava građana (10 pitanja)

Za studijski program osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada :

Test: Psihologija (30 pitanja); Sociologija (20 pitanja); Ustav i prava građana (10 pitanja)

VISINA ŠKOLARINE:

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije:

Međunarodne studije i Novinarstvo …………………………………….. 110.000,00 dinara
Politikologija  ……………………………………………………..110.000,00 dinara
Socijalna politika i socijalni rad …………………………………… 105.000,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane je 1.500,00 evra

PDF Konkurs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.