Prijemni ispit za upis na Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

mar 07, 2014

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE:

- Informacioni sistemi i tehnologije (240 ESPB)
- Menadžment i organizacija (240 ESPB)
- Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu (240 ESPB)
BROJ STUDENATA: (Budžet / Samofinansirajući)

Informacioni sistemi i tehnologije 190/ 140
Menadžment i organizacija 190/ 140
Informacioni sistemi i tehnologije 5 /95
(studije na daljinu)

* Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivačRepublika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT:

VARIJANTA 1: Test iz matematike (20 zadataka) – 60 bodova
VARIJANTA 2: Test iz matematike (20 zadataka) – 30 bodova i

Test opšte nformisanosti – 30 bodova.

VISINA ŠKOLARINE:

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 138.000,00 din, osim za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu za koji iznosi 156.000,00 din .
VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 2.000,00 evra, osim za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu za koji iznosi 2.500,00 evra.

PDF Konkurs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.