Prijemni ispit za upis na Fakultet bezbednosti u Beogradu

mar 09, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FAKULTETA BEZBEDNOSTI U BEOGRADU

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE: Osnovne akademske studije nauka bezbednosti

BROJ STUDENATA:

Na studijski program osnovnih akademskih studija nauka bezbednosti upisuje se ukupno 390 studenata i to 150 na teret budžeta i 240 samofinasirajućih.

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40
bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT:

Prijemni ispit za upis u prvu godinu sastoji se iz predmeta srednjoškolskog nastavnog plana i programa. Od tri ponuđena predmeta (Socilogija, Ekologija i Psihologija) kandidat bira dva iz kojih će polagati prijemni ispit.

Iz izabranih predmeta polažu se testovi znanja sa po trideset pitanja (svako pitanje nosi vrednost 1 bod). Ukupan broj bodova na testu znanja iznosi 60 (30 + 30).

Test znanja je urađen na osnovu srednjoškolske literature:
1. Ekologija i zaštita životne sredine, Ivo Savić i Veljko Terzija, za I razred srednjih stručnih škola, izdanje 2005. ili novije;
2. Psihologija, Nikola Rot i Slavoljub Radonjić, za II razred gimnazije, izdanje 1995. ili novije, str 1-93 i 107-263 ; i
3. Sociologija, Vladimir Vuletić, za III razred srednjih stručnih škola i IV razred gimnazije, izdavač Klet, izdanje 2012. godine

VISINA ŠKOLARINE:

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 106.500,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 1.800,00 evra.

PDF konkursa možete preuzeti na sledećem linku.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.