Prijemni ispit za upis na Elektrotehnički fakultet u Beogradu

mar 12, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis na Elektrotehnički fakultet kandidati konkurišu istovremeno za oba studijska programa:
Elektrotehnika i računarstvo(ER) i
Softversko inženjerstvo (SI).

Svojom prvom željom opredeljuju se za jedan studijski program, i ako, posle rangiranja, dobiju budžetsko mesto na studijskom programu prve želje, neće se rangirati na listama za drugi studijski program.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na državnom ili međunarodnom nivou višeetanih takmičenja iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

Na prijemnom ispitu za upis na Elektrotehnički fakultet u Beogradu vrednuju se nagrade, kandidata koji su srednju školu završili u Republici Srbiji, na sledećim takmičenjima:
1. u organizaciji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Društva matematičara Srbije
iz matematike – kategorija A (priznaje se na studijskim programima ER i SI)
iz matematike – kategorija B (priznaje se na studijskim programima ER i SI)
iz informatike- kategorija A (priznaje se na studijskom programu SI)
iz informatike- kategorija B (prizaje se na studijskom programu SI)

na IV stepenu-državno takmičenje na međunarodnim takmičenjima (www.dms.rs)

2. u organizacija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Društva fizičara Srbije
iz fizike (priznaje se na studijskom programu ER) na državnom takmičenju na međunarodnim takmičenjima (www.dfs.rs)

Kandidatima koji su srednju školu završili u inistranstvu mogu biti vrednovana učešća na Međunarodnim takmičenjima.

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE:

Elektrotehnika i računarstvo

BROJ STUDENATA:

Na studijski program osnovnih akademskih studija Elektrotehnika i računarstvo upisuje se ukupno 500 studenata i to 400* budžetskih i 100 samofinansirajućih

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

PRIJEMNI ISPIT:

Polaže se matematika ili fizika ili oba, pri čemu se uzima u obzir bolji rezultat

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 108.000,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 2.000,00 evra

Kandidati po završetku zajedničke prve godine studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo upisuju jedan od sledećih modula (odseka):
Odsek za elektroniku, Odsek za energetiku, Odsek za računarsku tehniku i informatiku,
Odsek za signale i sisteme, Odsek za telekomunikacije i informacione tehnologije, Odsek za fizičku elektroniku.

Ukoliko kandidat ima nagradu iz Fizike i konkuriše za upis na studijski program Elektrotehika i računarstvo, njemu će se samo pri rangiranju za ovaj studijski program priznati maksimalan broj poena sa prijemnog ispita. Ovaj kandidat, međutim, mora polagati prijemni ispit iz Matematike ukoliko želi da se rangira i na listama za studijski program Softversko inženjerstvo.

Svi kandidati koji na osnovu prve želje po rang listi ne uđu u budžetsku kvotu automatski se rangiraju i na listi za studijski program Softversko inženjerstvo.

STUDIJSKI PROGRAM:
Softversko inženjerstvo

BROJ STUDENATA:

Na studijski program osnovnih akademskih studija softverskog inženjerstva upisuje se ukupno 100 studenata i to 20* budžetskih i 80 samofinansirajućih

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

* Postoji mogućnost povećanja broja studenata na studijskom programu Softversko inženjerstvo u skladu sa Akcionim planom Vlade Republike Srbije.

PRIJEMNI ISPIT:

Polaže se matematika.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 243.500,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 3.000,00 evra

Kandidatima koji konkurišu za upis na studijski program Softversko inženjerstvo za oslobađanje od prijemnog ispita iz Matematike priznaje se nagrada iz Matematike ili Informatike. Ukoliko kandidat ima nagradu iz Informatike i konkuriše za upis na studijski program Softversko inženjerstvo, njemu će se samo pri rangiranju za ovaj studijski program priznati maksimalan broj poena sa prijemnog ispita. Ovaj kandidat, međutim, mora polagati prijemni ispit iz Matematike ili Fizike (ili oba) ukoliko želi da se rangira i na listama za studijski program Elektrotehnika i računarstvo.

Svi kandidati koji na osnovu prve želje po rang listi ne uđu u budžetsku kvotu automatski se rangiraju i na listi za studijski program Elektrotehnika i računarsvo.

PDF konkursa možete preuzeti na sledećem linku

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.