Prijemni ispit za upis na Ekonomski fakultet u Beogradu

mar 13, 2014

STUDIJSKI PROGRAM ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE

Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (240 ESPB)
Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (180 ESPB)

BROJ STUDENATA:

Za studijski program od 240 espb upisuje se ukupno 900 studenata, 610 studenata čije se obrazovanje finansira iz budžeta i 290 samofinansirajućih studenata;
Za studijski program od 180 espb upisuje se ukupno 400 studenata, svi u statusu samofinansirajućih.

* Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti .
Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.
Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova. Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

 
Tri varijante, po izboru kandidata.

Prva varijanta: test iz jednog od sledeća četiri predmeta po izboru kandidata (60 bodova): Matematika, Računarstvo i informatika, Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija.
Druga varijanta: test iz jednog od četiri predmeta (20 bodova): Istorija, Geografija, 2 Sociologija, i Opšte obrazovanje i informisanost, kao i test iz jednog od sledeća četiri predmeta (40 bodova): Matematika, Računarstvo i informatika, Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija.
Treća varijanta: tri testa od sledeća četiri predmeta po izboru kandidata (20 bodova po testu): Istorija, Geografija, Sociologija, i Opšte obrazovanje i informisanost.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije iznosi od 85.272,00 do 112.200,00 dinara, zavisno od uspešnosti studiranja, odnosno broja ostvarenih bodova u toku školske godine.

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 1.500,00 evra

PDF konkursa

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.